Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...

K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. (25/2012)
Share
d20s7ur

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Treść przekazanych informacji jest następująca: 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Jens Spyrka 2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Członek Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. 3. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA / ZBYCIA: bmp Media Investors AG, w której Jens Spyrka pełni funkcję Członka Zarządu 4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: Akcje K2 Internet S.A. 5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: 08.08.12, Warszawa 6. OPIS TRANSAKCJI: Data transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Średnia cena za 1 akcję 03.08.2012 Kupno 175.000 12,50 PLN 7. MIEJSCE TRANSAKCJI: Inne 8. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: Poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna 9. INNE UWAGI: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I i objęcie akcji serii I zgodnie z umową z dnia 30.07.2012 r. pomiędzy bmp Media Investors AG (bmp) a K2 Internet S.A., zobowiązującą bmp do nabycia (objęcia) akcji w liczbie 175.000. Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005, poz. 1538) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-145 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 74A
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
biuro@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2012-08-08 Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur