Trwa ładowanie...
dp57iq5

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 14 kwietnia

Share
dp57iq5

Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

--09:00: Konferencja Uniwheels związana z publikacją prospektu

--09:30: Spotkanie prasowe Hawe nt. wyników za 2014 r. i planów

dp57iq5

--10:00: Konferencja WP.pl nt. IPO

--12:30: Spotkanie prasowe T-Mobile

--14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (dane za marzec 2015 r.)

ŚRODA, 15 kwietnia

dp57iq5

Drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

--10:00: Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie dot. projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS

--11:00: Konferencja prasowa Work Service i Pracodawców RP - prezentacja raportu "Migracje zarobkowe Polaków"

--14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r.

dp57iq5

--14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -II 2015 r.

CZWARTEK, 16 kwietnia

-- Debata Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" w Gdańsku

--10:00: Spotkanie prasowe Play

dp57iq5

--10:30: Konferencja prasowa Vienna Insurance Group nt. wyników i planów

--10:30: Konferencja prasowa MPiPS, OPZZ i Lewiatana nt. ochrony miejsc pracy

--11:00: Konferencja prasowa Lasów Państwowych nt. współpracy z samorządami

--12:00: Konferencja prasowa Orange Polska

dp57iq5

--14:00: GUS: Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

--14:00: GUS:Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014

--14:00: NBP Inflacja bazowa za marzec

PIĄTEK, 17 kwietnia

dp57iq5

--14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.

--14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.

PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia

--14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r.

--14:00: GUS: Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r.

--14:00: GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej. Marzec 2015 r.

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2015 r.

WTOREK, 21 kwietnia

--14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

--14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)

(ISBnews)

dp57iq5

Podziel się opinią

Share
dp57iq5
dp57iq5