Trwa ładowanie...
d3vlaur

Kalendarium rynku kapitałowego 08.10 - 22.12.2010

...

Share
d3vlaur

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 08.10 - 22.12.2010

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA

ED Invest - koniec zapisów w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów;

d3vlaur

Aplisens - wprowadzenie do obrotu giełdowego 166.667 akcji serii C i 31.521 akcji serii D;

TU Europa - wprowadzenie do obrotu 1.575.000 akcji serii H;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty dywidendy;

Efekt - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na jedną akcję uprzywilejowaną;

d3vlaur

Stalprofil - dzień wypłaty 0,11 zł dywidendy na akcję;

Gino Rossi - NWZA zmieni skład rady nadzorczej;

Trion - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji;

PONIEDZIAŁEK, 11 PAŹDZIERNIKA

d3vlaur

Police - NWZA w sprawie rozporządzenia nieruchomościami poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu;

Vidis - debiut na New Connect;

WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA

*Interbud Lublin - debiut na GPW;

d3vlaur

4fun Media - rozpoczęcie składania deklaracji nabycia akcji w ofercie spółki;

PGE - termin wypłaty dywidendy za 2009 rok;

GPF Causa - NWZA w sprawie scalenia akcji;

LST Capital - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;

d3vlaur

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA

Wandalex - dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję za 2009 rok;

Zelmer - proponowany dzień wypłaty 0,93 zł dywidendy na akcję;

Kogeneracja - dzień wypłaty 3,5 zł dywidendy na akcję;

d3vlaur

Emperia - NWZA w sprawie skupu akcji własnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA

Infovide-Matrix - NWZA w sprawie zmian w statucie zakładających upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o 200 tys. zł w ramach kapitału docelowego;

Hotblok - NWZA spółki;

Optimus - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału;

Grupa Finansowa Premium - NWZA spółki;

*Robyg - początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (spółka oferuje do 39 mln akcji serii F) ;

PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA

4fun Media - ostatni dzień składania deklaracji nabycia akcji w ofercie spółki;

Atlas Estate - NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu z AIM;

Interferie - NWZA spółki;

*Robyg - koniec budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz podanie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA

4fun Media - rozpoczęcie przyjmowana zapisów na akcje w ofercie spółki;

Ambra - ustalenie prawa do 0,30 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 3 listopada;

Nepentes - NWZA ws. dematerializacji akcji spółki;

TF SKOK - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Global Cash;

BBI Zeneris - WZA podzieli zysk netto za 2009 rok;

Asseco Poland - dzień prawa poboru akcji s. J;

*Robyg - początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych (spółka oferuje do 39 mln akcji serii F);

*Agroton - początek budowy księgi popytu, oferta obejmuje 5,67 mln akcji ;

WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA

NKT Cables - NWZA spółki;

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA

4fun Media - ostatni dzień przyjmowana zapisów na akcje w ofercie spółki;

Relpol - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej spółki;

*Robyg - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

*Agroton - początek budowy księgi popytu, oferta obejmuje 5,67 mln akcji ;

PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA

Centrum Klima - NWZA zmieni statut spółki;

Muza - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

*Agroton - do godz. 9.00 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach, początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

SOBOTA, 23 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa do warunkowej 1,9 zł dywidendy;

PONIEDZIAŁEK, 25 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - początek budowy księgi popytu. Potrwa do 26 października, do godziny 15.00;

Bogdanka - początek zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję. Wezwanie potrwa do 29 listopada;

Eurocash - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy a także w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

*Robyg - do tego dnia nastąpi przydział akcji spółki;

WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - koniec budowy księgi popytu, ustalenie ceny emisyjnej;

PCC Intermodal - NWZA w sprawie dalszego istnienia spółki;

eCard - NWZA ma zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru;

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - początek zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów. Zapisy potrwają do 5 listopada;

TP - publikacja raportu na III kwartał;

BBI Capital - NWZA spółki;

Fast Finance - NWZA ws. zmiany zasad rachunkowości;

*Agroton - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

CZWARTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

Ciech - NWZA o emisji akcji lub obligacji;

Bytom - NWZA zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego;

Sygnity - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z firmą Winuel i o zmianie roku obrotowego tak, aby kończył się on 30 września;

Indykpol - NWZA dotyczące przejęcia spółki "Biokonwersja" ;

TIM - NWAZ ws. umorzenia 1.310.000 akcji;

ERG - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Black Lion NFI - ZWZA;

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

Novita - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - publikacja wyników za trzeci kwartał;

Aton-HT - NWZA zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego;

Telemedycyna Polska - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Sobet - NWZA ws. zmian statutu;

Cognor - NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

NFI Midas - ZWZA ws. pokrycia straty za 2009 rok;

*Agroto - do tego dnia nastąpi przydział akcji spółki;

SOBOTA, 30 PAŹDZIERNIKA

Petrolinvest - NWZA ma zdecydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz uchwały o zmianie statutu(ujednolicenie dotychczas wyemitowanych serii akcji);

WTOREK, 2 LISTOPADA

Kofola - dzień wypłaty 0,96 zł dywidendy na akcję;

*Venture Incubator - NWZA w sprawie emisji akcji s. C w drodze subskrypcji prywatnej;

ŚRODA, 3 LISTOPADA

Eurofaktor - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Kolastyna - NWZA ma zdecydować o wprowadzeniu programu motywacyjnego;

Ambra - wypłata 0,30 zł dywidendy na akcję;

*GPPI - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

Beef San - NWZA o obniżeniu kapitału zakładowego;

*Euroimplant - NWZA zdecyduje o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości i powoła nowych członków rady nadzorczej;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Trans Polonia - koniec zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów;

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

City Interactive - WZA ws. programu motywacyjnego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

WTOREK, 9 LISTOPADA

GPW - prawdopodobny termin debiutu na giełdzie;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

Hyperion - NWZA w sprawie wybór członków RN;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Żywiec - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

WTOREK, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 18 LISTOPADA

Fon - WZA w skupie akcji;

CZWARTEK, 19 LISTOPADA

Żywiec - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA

Bogdanka - koniec zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję;

WTOREK, 30 LISTOPADA

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

(PAP)

gsu/

d3vlaur

Podziel się opinią

Share
d3vlaur
d3vlaur