Trwa ładowanie...
d26598n

Kalendarium rynku kapitałowego 2.04 - 14.11.2012

...

Share
d26598n

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 2.04 - 14.11.2012

 • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 2 KWIETNIA

d26598n

NFI EMF - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu Penta Investments i Eastbridge na 39,6 proc. akcji NFI EMF;

Abbey House - ODWOŁANIE NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii C;

Szar - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

Śnieżka - NWZ w sprawie przeprowadzenia skupu akcji włanych;

d26598n

MW Trade - ZWZ spółki;

Kupiec - NWZ ws. zmian w statucie spółki, dematerializacji akcji i zmian w składzie RN spółki;

WTOREK, 3 KWIETNIA

Solar Company - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

d26598n

PBG - NWZ w sprawie emisji nie więcej niż 14.295.000 akcji serii H z prawem poboru lub emisję obligacji zamiennych na akcje;

DTP - NWZ ws. podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C, w sprawie warrantów subskrypcyjnych A;

Cerabud - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

Grupa Recykl - NWZ ws. zmian w składzie RN, wprowadzenia akcji na okaziciela serii A1, A2, B1, B2 i C do obrotu na rynku NewConnect oraz emisji akcji serii F;

d26598n

PEP - ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2011 r.;

TU Europa - ZWZ spółki;

Get Bank - WZ m.in. w sprawie połączenia z Getin Noble Bank;

Getin Noble Bank - WZ m.in. w sprawie połączenia z Get Bank i podziału zysku za rok obrotowy 2011 r.

d26598n

ŚRODA, 4 KWIETNIA

LZMO - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 1.045.000 akcji serii C;

Hawe - ZWZ spółki;

Marvipol - WZ w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty spółki za 2011 r.;

d26598n

Stalexport Autostrady - NWZ spółki;

M Development - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D;

Mabion - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J;

CZWARTEK, 5 KWIETNIA

Centrum Klima - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 6 KWIETNIA

Global Trade - NWZ spółki;

WTOREK, 10 KWIETNIA

Rank Progress - NWZ ws. skupu nie więcej niż 10 proc. akcji własnych;

FAM - NWZ ws. programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników;

Sygnity - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity po 21 zł za akcję;

Mondi Świecie - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International i Framondi wezwały do sprzedaży 34 proc. akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję;

Idea TFI - ZWZ spółki;

Pfeiderer Grajewo - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

BM Medical - NWZ w sprawie emisji 3,5 mln akcji s. C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Pepees - NWZ w sprawie emisji do 41,5 mln akcji s. B z zachowaniem prawa poboru;

Krakchemia - ZWZ spółki;

ŚRODA, 11 KWIETNIA

M10 - ZWZ spółki;

4fun Media - NWZ spółki;

Remak - ZWZ spółki;

Radpol - WZ m.in. w sprawie wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

Dektra - ZWZ spółki;

CZWARTEK, 12 KWIETNIA

Synthos - dzień dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję;

TP SA - WZ spółki;

Asseco South Eastern Europe - WZ m.in. w sprawie wypłaty 18,86 mln zł na dywidendę;

GTC - ZWZ m.in. ws. emisji akcji serii I;

Energomontaż-Południe - NWZ. m.in. ws. zmian w RN;

Pol-Aqua - NZW. ws. zmian w składzie RN;

PIĄTEK, 13 KWIETNIA

AC - dzień ustalenia prawa do 2,38 zł dywidendy na akcję;

Alchemia - NWZ. spółki;

PONIEDZIAŁEK, 16 KWIETNIA

GTC - NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z proponowanym dniem prawa poboru na 4 czerwca 2012 r.

Seko - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

Neuca - WZ w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii "L";

Ceramika Nowa Gala - ZWZ spółki;

DBB Green Energy - NWZ spółki;

Robinson Europe - ZWZ spółki;

Seko - NWZ ws. powołania członka RN;

Dom Aukcyjny Abbey House - NWZ m.in. ws emisji nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 800.000 akcji serii C;

WTOREK, 17 KWIETNIA

ATM - wznowienie po przerwie walnego z 23 marca;

Kinomaniak - NWZ spółki;

Intakus - NWZ spółki;

Ropczyce - ZWZ spółki;

Mostostal Płock - ZWZ spółki;

Bumech - NWZ spółki;

Organic Farma Zdrowia - ZWZ ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.;

JSW - NWZ ws. umorzenia 1.796.324 akcji serii C, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego

ŚRODA, 18 KWIETNIA

Asseco Business Solutions - WZ spółki m.in. ws. wypłaty po 0,96 zł/akcję dywidendy.

Grupa Żywiec - ZWZ ws. podziału zysku za rok 2011;

Pronox - WZ spółki;

Talex - ZWZ ws. podziału zysku za rok 2011;

Wilbo - ZWZ ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.;

 • PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Asseco Central Europe - ZWZ ws. wypłaty dywidendy 0,44 euro/akcję, planowany dzień prawa do dywidendy to 24 kwietnia, a wypłaty 4 maja.

ING Bank Śląski - ZWZ ws. podziału zysku za 2011 r.;

PBO Anioła - NWZ ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

Olympic Entertainment Group - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 20 KWIETNIA

DSS - NWZ ws emisji akcji serii E;

Millennium - ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2011 r. i podziału zysku;

Atrem - ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. i podziału zysku;

Resbud - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych;

Scanmed Multimedis - ciąg dalszy NWZ zwołanego na 21 marca;

Dobra Nasza - NWZ spółki;

Grupa Lotos - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 23 KWIETNIA

Vistula Group - WZ w sprawie emisji nie więcej niż 22.310.270 akcji serii K z prawem poboru;

Widok Energia - NWZ ws. zmian w RN;

WTOREK, 24 KWIETNIA

Capital Partners - ZWZ ws. podziału zaysku za rok obrotowy 2011;

NFI EMF - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

KCSP - ZWZ ws. wprowadzenia do obrotu na NewConnect praw do akcji oraz akcji serii E i F;

Progres Investments - ZWZ;

Infovide-Matrix - WZ w sprawie przeznaczenia 3,2 mln zł na dywidendę co oznacza wypłatę w wysokości 0,27 zł dywidendy na akcję;

Asseco Central Europe - planowany dzień prawa do dywidendy 0,44 euro/akcję, planowany dzień wypłaty 4 maja;

Wawel - WZ m.in. w sprawie wypłaty 11 zł dywidendy na akcję;

Emmerson Capital - NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu;

Tauron - WZ spółki ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok;

ŚRODA, 25 KWIETNIA

 • Asseco Poland - ZWZ spółki;
 • Aton-HT NWZ ws. zgody na dopuszczenie akcji serii B, C, D oraz E Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW;
 • Baltona - ZWZ spółki;
 • ZA Police - ZWZ spółki;

Power Media - ZWZ w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy 431.263 zł z ubiegłorocznego zysku netto, co daje 0,07 zł na akcję;

Armatura Kraków - ZWZ m.in. ws. wypłaty po 0,2 zł/akcję dywidendy, planowany dzień prawa do dywidendy to 29 czerwca, a wypłaty 13 lipca.

KGHM - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Quercus TFI - ZWZ ws. podziału zysku za rok obrotowy 2011;

CZWARTEK, 26 KWIETNIA

 • Budimex - ZWZ spółki;
 • Epigon - ZWZ spółki;
 • Interferie - ZWZ spółki;
 • Mediatel - ZWZ spółki;
 • Polska Akademia Rachunkowości - NWZ ws. scalenia akcji spółki i zmian w statucie;

Elektrobudowa - ZWZ ws. podziału zysku za rok obrotowy 2011;

Getin Holding - ZWZ ws. podziału zysku za rok obrotowy 2011;

MOL - NWZ spółki;

Rajdy 4x4 - NWZ spółki;

Ciech - NWZ w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

NWR - ZWZ spółki;

Pepees - proponowany dzień prawa poboru akcji s. B;

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

 • Action - ZWZ spółki;
 • Orzeł Biały - ZWZ spółki;
 • ZA w Tarnowie-Mościcach - ZWZ spółki;

AC - dzień wypłaty 2,38 zł dywidendy na akcję;

Synthos - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję;

Euromark Polska - WZ spółki;

DGA - ZWZ spółki;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

SOBOTA, 28 KWIETNIA

Serenity - NWZ spółki;

PIĄTEK, 4 MAJA

Asseco Central Europe - planowany dzień wypłaty dywidendy 0,44 euro/akcję;

WTOREK, 8 MAJA

NFI EMF - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu Penta Investments i Eastbridge na 39,6 proc. akcji NFI EMF;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2011 roku;

ŚRODA, 9 MAJA

Ferrum - WZ spółki;

Bogdanka - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku;

CZWARTEK, 10 MAJA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIATEK, 11 MAJA

Swissmed - NWZ ws. połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 14 MAJA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

WTOREK, 15 MAJA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

Radpol - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,1 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 17 MAJA

Action - propnoway dzień ustalenia prawa do 0,84 zl dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 18 MAJA

Power Media - proponowany dzień dywidendy;

CZWARTEK, 24 MAJA

Wawel - proponowany dzień ustalenia prawa do 11 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 30 MAJA

Radpol - proponowany dzień wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 1 CZERWCA

Power Media - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Action - proponowany dzień wypłaty 0,84 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 11 CZERWCA

Budimex - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

WTOREK, 12 CZERWCA

Wawel - proponowany dzień wypłaty 11 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 15 CZERWCA

Quercus TFI - proponowany dzień ustalenie prawa do 0,2 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 20 CZERWCA

Benefit Systems - proponowany dzień ustalenie prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 21 CZERWCA

TP SA - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,5 zł/akcję;

ŚRODA, 25 CZERWCA

Budimex - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

PIĄTEK, 29 CZERWCA

Armatura Kraków - planowany dzień prawa do 0,2 zł/akcję dywidendy, planowany dzień wypłaty 13 lipca.

Quercus TFI - proponowany dzień wypłaty 0,2 zł dywidendy na akcję;

SOBOTA, 30 CZERWCA

Synkret - termin wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe;

PONIEDZIAŁEK, 2 LIPCA

ES-System - proponowany dzień dywidendy;

Tauron - proponowany dzień dywidendy;

Asseco South Eastern Europe - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,36 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 5 LIPCA

TP SA - proponowany dzień wypłaty dywidendy 1,5 zł/akcję;

B.Handlowy - proponowany dzień ustalenia prawa do 2,76 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 13 LIPCA

Armatura Kraków - planowany dzień wypłaty po 0,2 zł/akcję dywidendy;

PONIEDZIAŁEK, 16 LIPCA

ES-System - planowany dzień wypłaty dywidendy;

Asseco South Eastern Europe - proponowany dzień wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 20 LIPCA

Tauron - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

WTOREK, 24 LIPCA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

ŚRODA, 25 LIPCA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 3 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

CZWARTEK, 9 SIERPNIA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 10 SIERPNIA

Izostal - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

PONIEDZIAŁEK, 13 SIERPNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

WTOREK, 14 SIERPNIA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za II kw. 2012;

CZWARTEK, 16 SIERPNIA

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 23 SIERPNIA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 24 SIERPNIA

Benefit Systems - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

ŚRODA, 29 SIERPNIA

Bogdanka - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 30 SIERPNIA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIATEK, 31 SIERPNIA

B.Handlowy - proponowany dzień wypłaty 2,76 zł dywidendy na akcję;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 3 WRZEŚNIA

Izostal - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.;

Środa, 24 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

BRE Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Grupa Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 7 LISTOPADA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Bogdanka - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 13 LISTOPADA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 rok;

ŚRODA, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

(PAP)

mto/

d26598n

Podziel się opinią

Share
d26598n
d26598n