Trwa ładowanie...
d3myzj0

Kalendarium rynku kapitałowego 24.11 - 26.10.2012

...

Share
d3myzj0

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 24.11.2011 - 26.10.2012

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

CZWARTEK, 24 LISTOPADA

  • Cersanit - na sesji 24 listopada akcje spółki nie będą uwzględnianie przy obliczaniu indeksu mWIG40;
d3myzj0

FORMUŁA8 - NWZA w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010r.;

Clean&Carbon Energy - NWZA o zmianach w statucie i w radzie nadzorczej spółki;

Liberty Group - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D; oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji; w sprawie dematerializacji akcji serii D, upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect GPW lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pfleiderer Grajewo - NWZA w sprawie - zmian w składzie rady nadzorczej Spółki;

d3myzj0

PIĄTEK, 25 LISTOPADA

ABC Data - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;

Kompleks - NWZA spółki;

Simple - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, jak również dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;

d3myzj0

Wealth Bay - NWZA spółki;

PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPADA

  • Sopharma - debiut na GPW;

Cersanit - dzień prawa poboru w emisji nie mniej niż 30.000.000 akcji i nie więcej niż 54.096.010 akcji zwykłych na okaziciela serii H;

d3myzj0

Alterco - NWZA spółki;

Kino Polska TV - NWZA spółki o skupie maksymalnie 1.387.000 akcji własnych;

Blirt - NWZA ws. publicznej emisji akcji serii D;

Puławy - NWZA ws. nabycia akcji w spółce Azoty-Adipol;

d3myzj0

Positive Advisory - NWZA spółki ws. emisji akcji serii G oraz zmiany statutu spółki;

Koelner - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji;

Codemedia - NWZA w sprawie połączenia spółki Codemedia ze spółką Mediasense;

HMSG - NWZA spółki;

d3myzj0

WTOREK, 29 LISTOPADA

  • Interfoam Holding - rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych, rozpoczecie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

Cersanit - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych w ofercie akcji serii H;

Pol-Aqua - NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu spółki;

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi - NWZA spółki;

Interferie - NWZA spółki;

Hydrobudowa - NWZA w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Hydrobudowa 9;

POL-AQUA - NWZA;

ŚRODA, 30 LISTOPADA

Milkpol - NWZA spółki ws. zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki;

Ulma Construccion - dzień wypłaty 1,58 zł dywidendy na akcję;

Forever Entertainment - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

CZWARTEK, 1 GRUDNIA

  • Interfoam Holding - zakończenie przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych, zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

Energopol-Południe - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż 1.560.099 akcji własnych;

Jupiter NFI - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki

PIĄTEK, 2 GRUDNIA

  • Interfoam Holding - rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów instytucjonalnych;

PONIEDZIAŁEK, 5 GRUDNIA

Police - NWZA ws ustanowienia hipoteki łącznej umownej na rzecz banku PKO BP i Raiffeisen Bank Polska i wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach inwestycji "Rozwój Logistyki Z.Ch. "Police" S.A. - II etap".

KCI - NWZA ws. połączenia spółki KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o.

Lentex - NWZA w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji s. G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych

Enea - NWZA o powołaniu do rady nadzorczej kandydata wybranego przez pracowników spółki;

IQ Partners - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie;

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Notoria Serwis - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

WTOREK, 6 GRUDNIA

  • Interfoam Holding - zakończenie przyjmowania zapisów dla inwestorów instytucjonalnych;

Seka - NWZA ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Emperia - NWZA w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego;

IZNS Iława - WZA ws. emisji do 29.512.456 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie związana z planowanym przez spółkę przejęciem 100 proc. udziałów jednego z producentów z branży spożywczej w Polsce;

Kofola - dzień wypłaty 0,62 zł dywidendy na akcję;

Voxel - NWZA w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej;

Mispol - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach spółki;

ŚRODA, 7 GRUDNIA

S4E - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

Jago - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I;

PGNiG - NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie składników majątku objętych umową leasingu gazociągu oraz gruntów w pasie nadmorskim a także zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia;

Kernel - NWZA;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,32 zł dywidendy na akcję;

Dom Maklerski IDM - NWZA ws. zakończenia skupu akcji własnych, nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego;

CZWARTEK, 8 GRUDNIA

Eurotel - NWZA w sprawie zmiany uchwały nr 7 WZA z 7 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010;

Atrem - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do skupowania do 20 proc. akcji własnych za nie więcej niż 4 mln zł.

PIĄTEK, 9 GRUDNIA

Cersanit - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz zapisów dodatkowych w ofercie akcji serii H;

Awbud - NWZA w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA

Herman - NWZA w sprawie dotyczącej dalszego istnienia spółki;

Tell - NWZA ws. wprowadzenia zmiany w statucie spółki;

Macrologic - NWZA ws. połączenia Macrologic ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft;

Wadex - NWZA w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych spółki;

WTOREK, 13 GRUDNIA

Travel Planet - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

InwazjaPC - NWZA w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Netmedia - NWZA sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;

Index Copernicus - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany statutu;

ŚRODA, 14 GRUDNIA

Mobile Internet Technology - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Energopol-Południe - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż 1.560.099 akcji własnych;

BioMaxima - NWZA ws. zmiany statutu spółki, upoważniającego zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach nowej wysokości kapitału docelowego;

DSS - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

Hawe - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki;

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

  • Celtic Property Developments - dzień ustalenia prawa do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2011 rok;

Makolab - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

MM Conferences - NWZA spółki;

Pozbud - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Netia - NWZA w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego;

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do mWIG40 trafia: AZOTYTARNOW, CORMAY, INTERCARS, MIDAS, indeks opuszcza CENTROZAP, DUDA, ELBUDOWA, SKOTAN.

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do sWIG80 trafia: CENTROZAP, COALENERG, DUDA, ELBUDOWA, FERRUM, KOELNER, KSGAGRO, ORZBIALY, RADPOL, SKOTAN, indeks opuszcza AZOTYTARNOW, CORMAY, ENERGOPLD, INTERCARS, MERCOR, MIDAS, MONNARI, MWTRADE, PBSFINANSE, RUBICON.

Helio - WZA ws.

CD Projekt Red - NWZA w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA

  • Infosystems- NWZA ws. skupu w celu umorzenia nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie nie wyższej niż 12 zł za jedną akcję;

E-Kiosk - NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką e-Gazety, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu spółki;

ZA Puławy - WZA m.in. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/11 (propozycja wypłaty 3,06 zł na akcję, proponowany dzień dywidendy 31.01.2012 r., a dzień wypłaty 21.02.2012);

Mostostal-Export - NWZA m.in. w sprawie odwołania prezesa i warunkowego podwyższenia kapitału przez emisje akcji Emisji VI;

WTOREK, 20 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

ŚRODA, 21 GRUDNIA

ASBISc Enterprises - NWZA ws. o skupu do 1 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 2,5 zł za jedną akcję;

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

Elstar Oils - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V.

PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA

Rafako - pierwszy dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG;

ŚRODA, 11 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - publikacja ceny emisyjnej w emisji 1,2 mln akcji serii G w ramach wykonywania prawa poboru;

PIĄTEK, 13 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA

Rafako - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG;

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

KGHM - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 24 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

CZWARTEK, 26 STYCZNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za IV kw. 2011 roku;

WTOREK, 31 STYCZNIA

ZA Puławy - proponowany dzień ystalenia prawa do 3,06 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 9 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

WTOREK, 21 LUTEGO

ZA Puławy - proponowany dzień wypłaty 3,06 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku

(PAP)

gsu/

d3myzj0

Podziel się opinią

Share
d3myzj0
d3myzj0