Trwa ładowanie...
d4hc63u
d4hc63u

Kalendarium rynku kapitałowego 25.02 - 14.11.2011

...
Share
d4hc63u

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 25.02 - 14.11.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 25 LUTEGO

d4hc63u

Megaron - debiut spółki na GPW;

Orco Property Group - wprowadzenie do obrotu giełdowego 2.020.000 akcji;

Ciech - przydział akcji;

Hydrapres - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

d4hc63u

Runicom - NWZA ws. emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru łącznie nie więcej niż 37,65 mln akcji serii G, H, I, J i K;

Gastel Żurawie - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

Vidis - pierwszy dzień notowania 53.500 akcji serii D;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

d4hc63u

*RC Union - rozpoczęcie notowania na NewConnect 5.240.209 praw poboru akcji s. D;

SOBOTA, 26 LUTEGO

Wadex - WZA w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

d4hc63u

Gastel Żurawie - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje serii H nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

Boryszew - NWZA zdecyduje o emisji 1.128.357.846 akcji serii G z prawem poboru;

GPW - NWZA w sprawie zmiany w składzie Rady Giełdy;

PLAST-BOX - NWZA w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

d4hc63u

GPF Causa - NWZA zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki;

Bio Inventions - NWZA spółki;

Millennium - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku;

d4hc63u

*Polski Holding Rekrutacyjny - dzień ostatniego notowania na NewConnect PDA s. C;

WTOREK, 1 MARCA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku;

Mostostal Zabrze - rozprawa w Sądzie Apelacyjnym z powództwa spółki przeciwko firmie Reliz (wartość przedmiotu sporu to ok. 46 mln zł);

*Polski Holding Rekrutacyjny - dzień pierwszego notowania na NewConnect akcji s. B i C;

ŚRODA, 2 MARCA

Pronox w upadłości układowej- NWZA w sprawie zmiany statutu;

Gwarant Agencja Ochrony - NWZA;

Atrem - NWZA ws. połączenia z Dom-Mar;

Carbon Invest - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

Zastal - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

CZWARTEK, 3 MARCA

Celtic Property Developments - NWZA sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Nordea Bank Polslak - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Nordea Bank Finland Plc, przedmiotem której będzie przeniesienie świadczonych przez bank usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz Nordea Bank Finland Plc.;

Wikana - kontynuacja NWZA z 17 lutego;

PIĄTEK, 4 MARCA

Waspol - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Tonsil Acoustic Company - NWZA w sprawie emisji akcji serii F i G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru;

PONIEDZIAŁEK, 7 MARCA

Multimedia Polska - NWZA w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych;

*RC Union - ostatni dzień notowania na NewConnect 5.240.209 praw poboru akcji s. D;

WTOREK, 8 MARCA

Trion - początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Grandecassius;

ŚRODA, 9 MARCA

Pekao - publikacja raportu za 2010 rok;

PBS - ostatni zapisów na akcje spółki PBS Finanse;

CZWARTEK, 10 MARCA

Energoaparatura - NWZA ws. zmiany statutu spółki;

PIĄTEK, 11 MARCA

Urlopy.pl - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego;

PONIEDZIAŁEK, 14 MARCA

GF Premium - NWZA ws. zmiany statutu spółki;

Nicholas Games - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Air Market - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Cognor - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Sfinks - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej i oferty publicznej;

WTOREK, 15 MARCA

Tauron - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

Aztec International - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Victoria Asset Operation Centre - NWZA ws. emisji akcji serii P;

ŚRODA, 16 MARCA

MIT - NWZA w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych i w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych;

PEP - WZA spółki zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2010 r. oraz emisji do 1,57 mln akcji s. Y;

DSS - NWZA ws. zmiany statutu;

PC Guard - NWZA ws. emisji nowych akcji;

CZWARTEK, 17 MARCA

PZU - publikacja raportu rocznego za 2010 rok;

Power Price - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Wistil - NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

Silvano Fashion Group - NWZA w sprawie zmiana statutu spółki;

PIĄTEK, 18 MARCA

Fon Ecology - proponowany dzień prawa poboru akcji s. D;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok;

Atlantis - NWZA ws. emisji nowych akcji;

Fortis - NWZA ws. zmian statutu;

FON - NWZA ws. emisji nowych akcji;

PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA

Getin Holding - dzień prawa poboru akcji s. O;

PGE - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

Trion - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Grandecassius;

Bio Inventions - NWZA w powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki;

TU Europa - NWZA w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz wypłacie dywidendy z zysku z lat ubiegłych.;

Forever Entertainment - ZWZA w sprawie emisji akcji serii E z prawem poboru, cena emisyjna akcji 0,40 zł;

WTOREK, 22 MARCA

Mennica Polska - NWZA w sprawie podziału akcji;

Direct eServices - NWZA sprawie zmiany statutu spółki;

ŚRODA, 23 MARCA

*NWAI Dom Maklerski - NWZA w sprawie powołania zarządu, zmian w statucie i ustanowienia programu motywacyjnego;

CZWARTEK, 31 MARCA

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

ŚRODA, 13 KWIETNIA

Trion - WZA ws. emisji akcji serii T;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 28 KWIETNIA

Polimex-Mostostal - publikacja raportu rocznego za 2010 rok oraz raportu skonsolidowany grupy kapitałowej za 2010 rok;

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

WTOREK, 10 MAJA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011;

PZU - publikacja raportu za I kwartał;

ŚRODA, 11 MAJA

Tauron - publikacja raportu za I kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za I kwartał 2011 roku;

CZWARTEK, 12 MAJA

Pekao - publikacja raportu za I kwartał;

TVN - publikacja raportu za I kwartał;

PIĄTEK, 13 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Sfinks Polska - proponowany dzień prawa poboru akcji s. I;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

ŚRODA, 22 CZERWCA

ING BSK - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy w wys. 15 zł na akcję;

PIĄTEK, 1 LIPCA

ING BSK - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wys. 15 zł na akcję;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

ŚRODA, 3 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

CZWARTEK, 11 SIERPNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

CZWARTEK, 25 SIERPNIA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku;

PIĄTEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

CZWARTEK, 11 SIERPNIA

TVN - publikacja raportu za II kwartał i za pierwsze półrocze 2011 roku;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PZU - publikacja raportu półrocznego;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

ŚRODA, 31 SIERPNIA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu za I półrocze 2011 roku spółki oraz raport za I półrocze 2011 roku grupy kapitałowej;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za III kw;

WTOREK, 8 LISTOPADA

PZU - publikacja raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

(PAP)

gsu/

d4hc63u

Podziel się opinią

Share
d4hc63u
d4hc63u