Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg

Kalendarium rynku kapitałowego 7.11 - 29.12.2011

...
Share
dxviypg

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 7.11 - 29.12.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 7 LISTOPADA

  • Trakcja-Tiltra - pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 148.608 obligacji serii A spółki;
dxviypg

PinotCaro - debiut na NewConnect i pierwszy dzień notowania 300.000 PDA serii D;

Polnord - NWZA w sprawie przeniesienia przez Polnord do spółki pod firmą Polnord Marketing oraz Polnord Nieruchomości Inwestycyjne zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych;

NFI Midas - koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka wezwaniu do sprzedaży 0,0068 proc. akcji spółki.

Ciech - NWZA o połączeniu spółki z Soda Mątwy i Janikosoda;

dxviypg

Biomax - NWZA ws. zmian w statucie;

WTOREK, 8 LISTOPADA

Veniti - debiut spółki na rynku NewConnect;

Polna - NWZA upoważni zarząd do skupu akcji własnych;

dxviypg

PZU - publikacja raportu za III kw.;

Aztec - NWZA ws. akceptacji działań podjętych przez Zarząd w celu zmiany rynku notowań;

Fon Ecology - ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki na NewConnect;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

dxviypg

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

Alchemia - NWZA ws. połączenia z Hutą Batory, Rurexpolem i Walcownią Rur Andrzej;

Elstar Oils - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Archer Daniels Midland Nederland;

dxviypg

Epigon - NWZA ws. wprowadzeniem akcji serii A oraz akcji serii C do obrotu na NewConnect.

Biomed-Lublin - NWZA ws. wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;

Eko Holding - NWZA ws. skupu akcji własnych;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

dxviypg

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Enea - NWZA o powołaniu do rady nadzorczej kandydata wybranego przez pracowników spółki;

Gastel Żurawie - NWZA ws. zmiany statutu i utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych;

Progres Investment - NWZA ws. powołania członków rady nadzorczej;

Harper Hygienics - NWZA ws. zmiany statutu spółki;

11 Bit Studios - NWZA o emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru;

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Globe Trade Centre - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 r.;

Fresh24.pl - NWZA ws. wyrażenia zgody oraz potwierdzenia przeniesienia wybranych aktywów Spółki;

Energopol-Południe - NWZA ws. nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;

Artefe - NWZA ws. emisji obligacji;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

Cersanit - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Marketeo.com - NWZA ws połączenia spółki ze spółką Narzedzia.pl SA;

Oponeo.pl - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej kapitałowej oraz powołania członka rady nadzorczej;

Polski Holding Rekrutacyjny - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji;

e-Kiosk - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

Black Point - NWZa w sprawie Zarząd przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielnych zysków spółki w latach ubiegłych w kwocie 3,52 mln zł na wypłatę dywidendy;

WTOREK, 15 LISTOPADA

TVN - NWZA zdecyduje o reorganizacji spółki poprzez wniesienie w formie aportu Segmentu Sprzedaży i Marketingu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej pod firmą Highgate Capital Investments;

Grupa Żywiec - planowany dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 zł na akcję;

Komputronik - dzień wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję;

MCI Management - NWZA w sprawie zmiany uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych spółki;

ŚRODA, 16 LISTOPADA

Werth-Holz - NWZA w sprawie zmian w statucie;

Power Proce - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej;

Komfort-Klima - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu spółki;

ŚRODA, 17 LISTOPADA

Ulma Construccion Polska - NWZA w sprawie zmian w statucie;

Inno-Gene - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu;

Mostostal Zabrze - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki;

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA

Jupiter NFI - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki

Hardex - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

Luxima - NWZA spółki;

Rafako - NWZA spółki;

Kredyt Inkaso - dzień dywidendy;

Pekaes - NWZA spółki;

Lentex - NWZA w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji s. G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych

WTOREK, 22 LISTOPADA

Tauron - NWZA w sprawie zmiany statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki;

Grupa Żywiec - planowany dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 zł na akcję;

Travel Planet - NWZA w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki;

Mennica Polska - NWZA spółki w sprawie umorzenia akcji własnych;

Mennica Polska - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu

CZWARTEK, 24 LISTOPADA

FORMUŁA8 - NWZA w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010r.;

Clean&Carbon Energy - NWZA o zmianach w statucie i w radzie nadzorczej spółki;

Liberty Group - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D; oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji; w sprawie dematerializacji akcji serii D, upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect GPW lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pfleiderer Grajewo - NWZA w sprawie - zmian w składzie rady nadzorczej Spółki;

PIĄTEK, 25 LISTOPADA

ABC Data - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;

Kompleks - NWZA spółki;

Simple - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, jak również dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;

Wealth Bay - NWZA spółki;

PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPADA

Alterco - NWZA spółki;

Kino Polska TV - NWZA spółki o skupie maksymalnie 1.387.000 akcji własnych;

Blirt - NWZA ws. publicznej emisji akcji serii D;

Puławy - NWZA ws. nabycia akcji w spółce Azoty-Adipol;

Positive Advisory - NWZA spółki ws. emisji akcji serii G oraz zmiany statutu spółki;

Koelner - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji;

Codemedia - NWZA w sprawie połączenia spółki Codemedia ze spółką Mediasense;

HMSG - NWZA spółki;

WTOREK, 29 LISTOPADA

  • Pol-Aqua - NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu spółki;

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi - NWZA spółki;

Interferie - NWZA spółki;

Hydrobudowa - NWZA w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Hydrobudowa 9;

POL-AQUA - NWZA;

ŚRODA, 30 LISTOPADA

Milkpol - NWZA spółki ws. zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki;

Ulma Construccion - dzień wypłaty 1,58 zł dywidendy na akcję;

  • Forever Entertainment - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

CZWARTEK, 1 GRUDNIA

Jupiter NFI - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki

WTOREK, 6 GRUDNIA

Kofola - dzień wypłaty 0,62 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 7 GRUDNIA

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,32 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

Makolab - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

WTOREK, 20 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

Elstar Oils - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V. (PAP)

mto/

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg