Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2015-02-27 2015-01-30
Wartość aktywów netto 26 260 008,86 25 554 990,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 108,83 102,11

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-03-02
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-03-02 Ewa Kanafa Inspektor nadzoru wewnętrznego

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar