Trwa ładowanie...
d1zewr5

KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłaty dochodów funduszu w rozumi...

KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłaty dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych (3/2011)

Share
d1zewr5
WIADOMOŚĆ
W dniu 10 stycznia 2011 roku Fundusz dokonał wypłatyświadczenia ztytułu dywidendy.Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikatinwestycyjny KBC Dobry Bonus FIZ wynosi 2,11 zł brutto.Funduszwypłacił 470 234,60 zł brutto, co stanowi 2,13% aktywów ogółem.Wypłaconadywidenda nie miała wpływu na wartość aktywów netto oraz wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny, natomiast pomniejszyła ona aktywaogółem Funduszu.Wypłata dywidendy związana była z jedynymskładnikiem lokat Funduszu: tytułami uczestnictwa HORIZON KB FIX UPSIDECOUPON 3.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-12
Nazwa podmiotu: KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Informacja o wypłaty dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 13) Ustawy o funduszach inwestycyjnych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1zewr5

Podziel się opinią

Share
d1zewr5
d1zewr5