Trwa ładowanie...
d1cq5m2

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - dopuszczenie do obrotu giełdowego na ryn...

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikatów inwestycyjnych serii A, wyemitownych przez KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. (5/2011)

Share
d1cq5m2
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawapaństwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)informujemy, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na mocyuchwały Nr 62/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku, postanowił dopuścić doobrotu giełdowego na rynku podstawowym 257.273 (dwieście pięćdziesiątsiedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) certyfikaty inwestycyjneserii A, wyemitowane przez KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz InwestycyjnyZamknięty.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 5 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-19
Nazwa podmiotu: KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikatów inwestycyjnych serii A, wyemitownych przez KBC Optymalnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Podstawa prawna § 34 ust. 1 pkt. 2 oie - dopuszcz. pap. wart. do obrotu na rynku giełdowym

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1cq5m2

Podziel się opinią

Share
d1cq5m2
d1cq5m2