Trwa ładowanie...
d4mnyp8

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu p...

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny (4/2011)

Share
d4mnyp8
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MinistraFinansów zdnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawapaństwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2011 r. dokonano pierwszej wycenywartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny KBC OptymalnegoWzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.Wartość aktywównetto: 25.727.300,00 PLNWAN/CI: 100,00 PLNWaluta wyceny: PLN
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 4 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-12
Nazwa podmiotu: KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-12 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8