Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

KBJ S.A. - Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki (10/2014)

KBJ S.A. - Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki (10/2014)
Share
d34i5qe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje o wpłynięciu w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2014 r. do siedziby Spółki zawiadomienia Członka Zarządu KBJ S.A. przekazanego w trybie art. 160 ust 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r., w którym Łukasz Krotowski, jako osoba zobowiązana - pełniąc funkcję Członka Zarządu KBJ S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 roku, dokonał transakcji sprzedaży 3.500 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez KBJ S.A. po cenie 1,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 3.500 zł. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2014-07-15ZawiadLK_PUB.pdf Zawiadomienie Łukasz Krotowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-785 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Broniewskiego 3
(ulica) (numer)
+48 22 652 32 30 +48 22 417 57 82
(telefon) (fax)
biuro@kbj.com.pl www.kbj.com.pl
(e-mail) (www)
726-257-17-99 100393858
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Artur Jedynak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe