Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

KCI - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej (4/2011)

KCI - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej (4/2011)
Share
dqsseta

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lutego 2011 r. Spółka podpisała z Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie porozumienie do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 12 stycznia 2010 r.(Rap. b. 5/2010 z dnia 13.01.2010 r.)Na podstawie w/w porozumienia Strony postanowiły, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. Ponadto Strony postanowiły, że przysługiwało im będzie wzajemne prawo do odstąpienia od przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji, z którego mogą one skorzystać co najmniej na 14 dni przed terminem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przy czym warunkiem skuteczności oświadczenia o odstąpieniu będzie jednoczesna zapłata przez stronę odstępującą odstępnego w wysokości 500.000,00 zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Kazimierz Mochol Prezes Zarządu Kazimierz Mochol

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta