Trwa ładowanie...
d4l87ou
d4l87ou
espi

KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (119/2014)

KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (119/2014)
Share
d4l87ou

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. (dalej Spółka) informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał w dniu 9 grudnia 2014 roku od Pana Kamila Kliniewskiego, Prezesa Zarządu Spółki, informację o transakcji nabycia akcji ?Kerdos Group? S.A. przez Pana Kamila Kliniewskiego. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Kamil Kliniewski; 2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Prezes Zarządu emitenta; 3. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA / ZBYCIA: Kamil Kliniewski; 4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: akcje spółki pod firmą: ?Kerdos Group? S.A.; 5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r.; 6. OPIS TRANSAKCJI: - DATA TRANSAKCJI: 4 grudnia 2014 r.; - KUPNO / SPRZEDAŻ: Kupno; - WOLUMEN: 3 200 000; - CENA: 63 366 akcji po cenie 1,671778 zł, 3 136 634 akcji po
cenie 1,64 zł 7. MIEJSCE TRANSAKCJI: GPW; 8. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: transakcja sesyjna zwykła; Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d4l87ou

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-10 Łucja Latos Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l87ou

Podziel się opinią

Share
d4l87ou
d4l87ou