Trwa ładowanie...
d2rvs54

KERDOS GROUP - Udzielenie pożyczki spółce zależnej Dayli (26/2015)

KERDOS GROUP - Udzielenie pożyczki spółce zależnej Dayli (26/2015)

Share
d2rvs54

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie pożyczki spółce zależnej Dayli | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kredos Group? S.A. (Emitent ) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku podpisał umowę pożyczki ze spółką Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Emitent udzielił pożyczki tej Spółce w kwocie 4.320.000 (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Dayli Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest do zwrotu otrzymanej pożyczki do dnia 31.05.2015 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku. Należne odsetki zostaną naliczone na dzień zwrotu pożyczonej kwoty. Pożyczkobiorca ma prawo do spłaty pożyczki przed umówionym terminem w całości, jak i w części. Wcześniejsze spłaty pożyczki będą zaliczane pierwszej kolejności na część kapitałową pożyczki. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kwota Pożyczki zostanie przeznaczona na cele związane z działalnością gospodarczą Dayli Polska Sp. z o.o. Umowa została uznana za umowę o znaczącej wartości, gdyż ?Kerdos Group? S.A. w ostatnich 12 miesiącach udzielił spółce
zależnej Dayli pożyczek na łączną kwotę 17.400.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych), co przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U.2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rvs54

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rvs54

Podziel się opinią

Share
d2rvs54
d2rvs54