Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

KETY - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (59/2014)

KETY - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (59/2014)
Share
d27ic6z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 23 października 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki Grupa Kęty S.A. w związku z objęciem przez Osoby Uprawnione 43 200 akcji serii "F" wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 2009 roku. 1. Data rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd: 9 października 2014 r. 2. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: kapitał zakładowy Grupy Kęty S.A. wynosi 23 451 970,00 zł i dzieli się na 9 380 788 sztuk akcji po cenie nominalnej 2,50 zł każda. 3. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: 9 380 788 głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)
d27ic6z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2014-10-23 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z