Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zakończenie prac eksploracyjnych na obszarach koncesyjnych ?Gaworzyce-Radw ...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zakończenie prac eksploracyjnych na obszarach koncesyjnych ?Gaworzyce-Radwanice? (30/2014)

Share
d3kpw4l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie prac eksploracyjnych na obszarach koncesyjnych ?Gaworzyce-Radwanice? | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zakończeniu prac eksploracyjnych realizowanych w latach 2008-2014 na obszarach koncesyjnych ?Gaworzyce-Radwanice?. Dokumentacja geologiczna zrealizowanych prac eksploracyjnych zostanie przekazana do organu administracji geologicznej - Ministerstwa Środowiska - celem jej zatwierdzenia. W ramach wykonanych prac udokumentowano geologiczne zasoby bilansowe rud miedzi na poziomie 216 mln ton o średniej zawartości 1,89% Cu (około 4,1 mln ton miedzi) i 35g/t Ag (około 7,5 tys. ton srebra). Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o kontynuacji działań formalnych i techniczno-projektowych związanych z uzyskaniem koncesji na wydobycie rudy miedzi na tym obszarze. Koncesje ?Gaworzyce-Radwanice? obejmują łącznie obszar 99 km2 i przylegają do zachodniej granicy obecnie eksploatowanych przez Spółkę obszarów złożowych (Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice). Projekt ?Gaworzyce-Radwanice? jest częścią konsekwentnie realizowanej strategii eksploracyjnej KGHM Polska Miedź
S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Completion of exploration work in the Gaworzyce-Radwanice concession areas The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces the completion of exploration work conducted in the years 2008-2014 in the Gaworzyce-Radwanice concession areas. The geological documentation will be sent for approval to the geological administration authority (the Ministry of the Environment). As part of the work performed, 216 million tonnes of mineral resources were documented, with average grading of 1.89% Cu (approximately 4.1 million tonnes of copper) and 35g/t Ag (approximately 7.5 thousand tonnes of silver). The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. decided to continue formal and technical requirements related to obtaining a concession for the extraction of copper ore in the aforementioned areas. The Gaworzyce-Radwanice concessions cover the area of 99 km2 and are adjacent to the western border of the Polkowice-Sieroszowice deposits which are currently mined by the Company. The Gaworzyce-Radwanice project is
part of the on-going exploration strategy of KGHM Polska Miedź S.A. Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 1 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (unified text: Journal of Laws 2013.1382). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.pl | | www.kghm.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2014-12-02 Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l