Trwa ładowanie...
d3zpf75

Kino Polska TV S.A. - Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014 (6/2015)

Kino Polska TV S.A. - Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014 (6/2015)

Share
d3zpf75

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o zmianie prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014 przedstawionej w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2014. Prognoza skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. przed korektą: 42 mln zł. Prognoza skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. po korekcie: 35,6 mln zł. Obniżenie prognozy zysku EBITDA za rok 2014 jest w głównej mierze następstwem niższych niż oczekiwano przychodów, wynikających m.in. ze zmiany podejścia do ich rozpoznawania w przypadku sprzedaży licencji (ujmowanie przychodów w momencie rozpoczęcia okresu udzielonej licencji), jak również z mniejszych niż szacowano wpływów ze sprzedaży reklam na antenie Telewizji Kino Polska i z emisji kanałów filmowych marki FilmBox. Ponadto wpływ na obniżenie prognozowanych wyników miała także ujemna EBITDA spółki TV Okazje Sp. z o.o., debiutującej na rynku mediów we wrześniu 2014 r., w której Emitent posiada 80%
udziałów. Podstawa prawna: §31 ust. 2-4, w związku z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zpf75

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2015-03-23 Marcin Kowalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zpf75

Podziel się opinią

Share
d3zpf75
d3zpf75