Trwa ładowanie...
d3q0xhj
espi

Kino Polska TV S.A. - Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostę...

Kino Polska TV S.A. - Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. (50/2011)

Share
d3q0xhj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-13
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 grudnia 2011 roku otrzymał informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji nabycia przez jednego z członków zarządu Spółki 46 000 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A., po cenie 6 zł za jedną akcję. Transakcja została przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie pakietowym sesyjnym. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2011-12-13 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj