Trwa ładowanie...
d4dhi2l

Kino Polska TV S.A. - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 (7/2015)

Kino Polska TV S.A. - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 (7/2015)

Share
d4dhi2l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przedstawieniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku 2014 zysku oraz zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł brutto na 1 akcję, tj. łącznie 19.821.404,00 zł, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki rekomendował będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby pozostałą po wypłaceniu dywidendy część zysków zatrzymanych przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2015-03-23 Marcin Kowalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

Podziel się opinią

Share
d4dhi2l
d4dhi2l