Trwa ładowanie...
d2kg3af
d2kg3af
espi

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (14/2013)

Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (14/2013)
Share
d2kg3af

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Oblio International B.V. z siedzibą w Hadze w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje: "Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) Oblio International B.V. informuje o pośrednim nabyciu akcji Kino Polska TV S.A. ("Spółka"). W dniu 20 marca 2013 r. na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Oblio International B.V., spółka Coöperatieve SPI International B.V. wniosła wkład niepieniężny w postaci 4 920 udziałów spółki SPI International Polska Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału tej spółki. W wyniku tego transferu
jedynym wspólnikiem spółki SPI International Polska Sp. z o.o. stała się spółka Oblio International B.V. SPI International Polska Sp. z o.o. posiada 8 437 800 akcji Kino Polska TV S.A., co stanowi 60,83% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed opisaną powyżej transakcją Oblio International B.V. nie posiadała w sposób bezpośredni czy pośredni jakichkolwiek akcji Spółki. Na skutek wyżej wymienionej transakcji Oblio International B.V. w sposób pośredni nabyła 8 437 800 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A., co stanowi 60,83% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 8 437 800 głosom i 60,83% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kino Polska TV S.A. podmiot zależny od SPI International Polska Sp. z o.o. posiada 48 596 akcji własnych, co stanowi 0,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiada 48 596 głosom i 0,35% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Opisana w niniejszym zawiadomieniu transakcja została dokonana w ramach grupy kapitałowej."
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-03-22 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kg3af

Podziel się opinią

Share
d2kg3af
d2kg3af