Trwa ładowanie...
d12cw3v

Klimat dla biznesu w sierpniu pogorszył się - PKPP Lewiatan

2.9.Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w sierpniu utrzymał poziom notowania rocznego z lipca i wyniósł 35 pkt, natomiast w notowaniu kwartalnym spadł o 2 pkt do 32...
Share
d12cw3v

2.9.Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w sierpniu utrzymał poziom notowania rocznego z lipca i wyniósł 35 pkt, natomiast w notowaniu kwartalnym spadł o 2 pkt do 32 pkt.

"Wprawdzie indeks roczny od kilku miesięcy pozostaje na tym samym poziomie, to jednak indeks kwartalny ciągle ma tendencję do obsuwania się w dół. Nie można więc z całą pewnością przewidywać, że dno koniunktury mamy już za sobą. W najbliższym czasie czeka nas raczej balansowanie w dołku niskiej koniunktury" - napisano w opublikowanym w środę komunikacie.

"Najbardziej pesymistycznie wygląda prognoza popytu, gdyż z miesiąca na miesiąc maleje fundusz płac, co pociągnie konsumpcję dalej w dół, oraz umacnia się kurs złotego, co utrudni utrzymanie eksportu netto na dotychczasowym poziomie. Oba czynniki popytowe będą więc działały niekorzystnie, a na ożywienie inwestycji w obecnej sytuacji trudno liczyć. Największym optymizmem napawają ciągle finanse przedsiębiorstw, czego nie można powiedzieć o finansach państwa" - dodano.

d12cw3v

Indeks popytu globalnego, oceniający konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne spadł o 6 pkt w notowaniu kwartalnym i wynosi 15 pkt, zaś w notowaniu rocznym spadł o 4 pkt do 20 pkt.

"Wprawdzie dynamika płac nominalnych trochę się poprawiła w ostatnim miesiącu, ale maleje zatrudnienie i rosną ceny, stąd realny fundusz płac kurczy się już od kilku miesięcy. To będzie miało z pewnością wpływ na dalsze obniżenie tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych, które i tak znacznie zmalało w drugim kwartale tego roku w stosunku do pierwszego. Podobnie można się spodziewać pogorszenia eksportu netto, gdyż umacniający się kurs złotego pogorszy konkurencyjność polskich produktów zagranicą, a na szybkie dalsze ożywienie popytu zagranicznego trudno liczyć, bo raczej będziemy mieli raczej do czynienia z wygasającym efektem zastosowanych tam pakietów stymulacyjnych" - napisano.

Indeks finansów, który ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw oraz zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej urósł o 7 pkt kdk (do 43 pkt) i 6 pkt rdr (do 43 pkt).

Indeks makroekonomiczny, obejmujący inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia oraz stopień konkurencyjności gospodarki stracił kdk 1 pkt i zmalał do 46 pkt W notowaniu rocznym indeks makroekonomiczny stracił 2 pkt i obniżył się do 40 pkt.

d12cw3v

"Indeks roczny pozostaje od kilku miesięcy w historycznym dołku, co sugeruje nasilenie napięć w sferze makroekonomii do końca tego roku, przede wszystkim przez trudności w opanowaniu deficytu budżetowego oraz wzrost bezrobocia. Inflacja znowu rośnie, a umacniająca się złotówka może pogorszyć aktualne dodatnie saldo obrotów bieżących z zagranicą" - napisano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3-3,5 proc. PKB rocznie. (PAP)

nik/ jtt/

d12cw3v

Podziel się opinią

Share
d12cw3v
d12cw3v