Trwa ładowanie...
d1oqp8v
d1oqp8v
espi

KLON S.A. - Raport roczny za 2014 r. (7/2015) - EBI

KLON S.A. - Raport roczny za 2014 r. (7/2015)
Share
d1oqp8v
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-21
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny za 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki KLON S.A. przekazuje zaudytowany Raport Roczny Spółki KLON S.A. za 2014 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Opiniabieglegorewidentaza2014_r.-2.pdf
Raportbieglegorewidentaza2014_r.-1.pdf
Raportrocznyza2014r.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Łopuszyński Prezes Zarządu
Adam Koneczny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oqp8v

Podziel się opinią

Share
d1oqp8v
d1oqp8v