Trwa ładowanie...
d6cgrng

KNF: Komitet Stabilności Finansowej oceni wyniki audytów w SKOK-ach

Komitet Stabilności Finansowej oceni wyniki audytów w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego bada m.in. jakość dotychczasowego nadzoru nad kasami - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy KNF Łukasz Dajnowicz.
Share
KNF: Komitet Stabilności Finansowej oceni wyniki audytów w SKOK-ach
Źródło: Jupiterimages
d6cgrng

Dajnowicz przypomniał, że audyty w SKOK-ach wynikają z ustawy o SKOK. "Audyty były przeprowadzone przez biegłych rewidentów i zgodnie z ustawą ich wyniki zostały przekazane przez SKOK-i: Ministerstwu Finansów, Narodowemu Bankowi Polskiemu, KNF, Komitetowi Stabilności Finansowej, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasie Krajowej) i Krajowej Radzie Spółdzielczej. Ważna będzie ocena wyników audytu przez wszystkie te instytucje" - poinformował Dajnowicz.

- Nad podsumowaniem i oceną wyników ustawowych audytów otwarcia w SKOK-ach pracuje Komitet Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą ustawowi odbiorcy audytu - Minister Finansów, Prezes NBP i Przewodniczący KNF. Pracę KSF koordynuje Ministerstwo Finansów - wyjaśnił.

Dodał, że KNF jest "na etapie pełnego rozpoznania w ustawowym trybie nadzorczym sytuacji i ryzyka w systemie SKOK oraz jakości dotychczasowego nadzoru nad SKOK-ami sprawowanego przez Kasę Krajową". Dajnowicz zaznaczył, że w tym celu trzeba uwzględnić m.in. zbadane sprawozdania finansowe kas za rok 2012.

d6cgrng

- SKOK-i, w odróżnieniu od banków, mają charakter zamknięty, oferują usługi tylko swoim członkom, tzn. współwłaścicielom. W pierwszym rzędzie sytuację kasy, w tym wyniki badania rocznego sprawozdania finansowego, oceniają jej właściciele na walnych zgromadzeniach. W parlamencie trwają prace nad zmianami ustawowymi zmierzającymi do objęcia depozytów w SKOK publiczną ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz istotnego wzmocnienia uprawnień nadzorczych KNF wobec SKOK - zaznaczył rzecznik.

"Gazeta Wyborcza" napisała w środę, że kondycja finansowa SKOK-ów jest owiana tajemnicą, mimo że na zlecenie nadzoru bankowego pod koniec 2012 r. odbył się w nich specjalny audyt. Według dziennika KNF zleciła wszystkim SKOK-om przeprowadzenie szczegółowego audytu, który pokazywałby sytuację finansową, w jakiej są poszczególne kasy. Zakończył się on na początku tego roku, ale jego wyniki nie zostały ujawnione. "Gazeta" pyta, dlaczego raport z badania sytuacji finansowej w SKOK-ach jest tajny i wskazuje, że na to pytanie nie chciano odpowiedzieć ani w KNF, ani w Ministerstwie Finansów.

d6cgrng

Podziel się opinią

Share
d6cgrng
d6cgrng