Trwa ładowanie...
d1xmo79

KNF proponuje budowę systemu wymiany informacji o opcjach

4.6.Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego proponuje
sektorowi bankowemu budowę systemu wymiany informacji o
zaangażowaniu klientów w instrumenty pochodne. KNF wskazuje...

Share
d1xmo79

4.6.Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego proponuje sektorowi bankowemu budowę systemu wymiany informacji o zaangażowaniu klientów w instrumenty pochodne. KNF wskazuje na możliwość wykorzystania przez banki stress testów w związku z oferowaniem tych instrumentów - poinformowała w czwartek PAP KNF.

KNF przygotowała propozycje dla sektora w zakresie instrumentów pochodnych i liczy, że staną się one podstawą do wypracowania standardów przez banki przy oferowaniu tych instrumentów.

KNF proponuje między innymi, by oferowanie złożonych instrumentów było ograniczone tylko do klientów zamierzających świadomie podejmować takie ryzyko.

d1xmo79

Komisja zwraca także uwagę na konieczność poprawy jakości informowania klientów o ryzyku związanym z tego typu transakcjami.

Jej zdaniem klient powinien być informowany o potencjalnych zobowiązaniach w przypadku znacznych zmian kursów walutowych, a przy oferowaniu złożonych struktur opcyjnych powinien złożyć oświadczenie, że jest świadomy ryzyka i liczy się także ze znacznymi stratami.

W opinii KNF bank na żądanie klienta powinien dokonać całkowitego lub częściowego zamknięcia pozycji w instrumentach pochodnych. Bank może proponować klientowi również inne transakcje zmniejszające własną ekspozycję kredytową i ryzyko kursowe klienta.

W ocenie Komisji banki i organizacje zrzeszające sektor powinny budować i rozwijać system ewidencji i wymiany informacji o zaangażowaniu klientów w instrumenty pochodne.

d1xmo79

Urząd proponuje, by banki wykorzystywały narzędzie, którym są stress testy pod kątem możliwych zmian wielkości ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów pochodnych dla poszczególnych portfeli i całego banku.

Z wcześniejszej analizy KNF wynikało, że na 17 kwietnia zobowiązania przedsiębiorstw z tytułu zaangażowania w opcje walutowe wyniosło około 4,5 mld zł. Ujemna wycena transakcji forward to ok. 3,6 mld zł, a swap ok. 1,1 mld zł. (PAP)

seb/ jtt/

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79