Trwa ładowanie...
d2csofa

KNF rekomenduje PTE niewypłacanie dywidendy z zysków za 2011 rok

24.01. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, aby powszechnie towarzystwa emerytalne (PTE) nie wypłacały dywidendy za 2011 rok, a wypracowane zyski przeznaczyły...

Share
d2csofa

24.01. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, aby powszechnie towarzystwa emerytalne (PTE) nie wypłacały dywidendy za 2011 rok, a wypracowane zyski przeznaczyły na wzmocnienie bazy kapitałowej - podała Komisja w komunikacie.

"Komisja Nadzoru Finansowego, mając na względzie ustawowe zadanie organu nadzoru (...) nakazujące działanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku emerytalnego, w tym jego stabilności i bezpieczeństwa, a także zaufania do rynku finansowego, rekomenduje, aby powszechne towarzystwa emerytalne, których sytuacja kapitałowa oraz majątkowa wskazuje na niski poziom zdolności do pokrycia ewentualnego niedoboru w OFE, nie wypłacały dywidendy i przeznaczyły wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej" - napisano w komunikacie.

Komisja w szczególności zaleca zatrzymanie zysku za 2011 rok powszechnym towarzystwom emerytalnym, których wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, oraz wartość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego funduszu, jest niższa niż 1,25 proc. wartości aktywów netto funduszu (kryterium I).

d2csofa

KNF zaleca niewypłacanie dywidendy również w przypadku, gdy wartość płynnych aktywów towarzystwa, które mogą być źródłem sfinansowania niedoboru, powiększona o wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, oraz wartość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego funduszu, jest niższa niż 1,25 proc. wartości aktywów netto funduszu (kryterium II).

Komisja podała, że rekomendacja dotyczy w szczególności także tych PTE, które otrzymały ocenę BION gorszą niż 2,5, lub ocenę BION w obszarze "adekwatność kapitałowa" niższą niż 2,5.

"W przypadku pozostałych towarzystw organ nadzoru rekomenduje ograniczenie wypłaty możliwej dywidendy do poziomu pozwalającego na zachowanie przez towarzystwo kryterium I i II oraz na ewentualne pokrycie kapitałem własnym dodatkowego ryzyka związanego z dotychczasowymi wynikami inwestycyjnymi, osiąganymi przez fundusz zarządzany przez towarzystwo, i uprawdopodobnioną możliwością wystąpienia niedoboru w funduszu w perspektywie jednego roku" - poinformowano w komunikacie.

Komisja uzasadniła w komunikacie, iż "działania powszechnych towarzystw emerytalnych mające na celu wzmocnienie ich bazy kapitałowej pozwolą na ograniczenie narastającego ryzyka związanego z obniżaniem się relacji kapitałów własnych towarzystw do aktywów zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych i zdolności towarzystw do pokrycia ewentualnych niedoborów w funduszach".

"Utrzymywanie przez towarzystwa kapitałów własnych na poziomie adekwatnym do ponoszonego przez nie ryzyka leży w interesie członków otwartych funduszy emerytalnych oraz służy stabilnemu funkcjonowaniu i rozwojowi towarzystw" - dodała. (PAP)

kuc/ asa/

d2csofa

Podziel się opinią

Share
d2csofa
d2csofa