Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd

KNF:Ubezpieczyciele zanotowali zysk powyżej planów, ale niższą składkę w I półr.

Warszawa, 23.10.2014 (ISBnews) - Zarówno ubezpieczyciele życiowi, jak i majątkowi zrealizowali z nadwyżką swoje plany w zakresie zysku netto po dwóch kwartałach tego roku, ale ich składka przypisana brutto była nieco niższa od założonej, wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Share
d8xkahd

"Porównując wyniki sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2014 r. z planami finansowymi zakładów na ten okres należy wskazać, że - z perspektywy sektora ubezpieczeń ogółem - osiągnięte pozycje finansowe są zbieżne z zaplanowanymi i pozycjami finansowymi, a różnice nie przekraczają 10%. Największe rozbieżności występują w przypadku pozycji wyników z działalności zakładów ubezpieczeń" - poinformowała KNF w raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po II kw. 2014 r.

Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w okresie dwóch kwartałów 2014 r. wyniósł 4,41 mld zł i spadł o 33,42%, tj. o 2,21 mld zł w skali roku.

"Wynik finansowy netto działu I wyniósł 1,84 mld zł i w porównaniu z II kwartałem 2013 r. wzrósł o 31,77%. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 2,57 mld zł i w odniesieniu do II kwartału 2013 r. spadł o 50,80%" - podała KNF.

d8xkahd

Plany ubezpieczycieli co do zysku netto w dziale I wynosiły 1,37 mld zł, a w dziale II sięgały 0,91 mld zł, co oznacza wykonanie planu odpowiednio w 133,9% i 283,4%.

O ile ubezpieczyciele niedoszacowali możliwości osiągnięcia wyższych wyników finansowych, to ich oczekiwania dotyczące przypisu składki były wyższe od faktycznie zanotowanej składki.

Po drugim kwartale 2014 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) wyniosła 14,24 mld zł i była niższa o 11,29% w skali roku.

Z danych Komisji wynika, że plan zakładów ubezpieczeń na życie zakładał osiągnięcie 15,24 mld zł przypisu składki, co oznacza wykonanie planu w 93,46%.

d8xkahd

Również w ubezpieczeniach majątkowych prognozy TU odbiegają nieco od stanu faktycznego. Wysokość składki przypisanej brutto zakładów działu II po dwóch kwartałach 2014 r. wyniosła 13,48 mld zł, co stanowiło spadek o 2,92% w skali roku. Prognozowana składka przypisana brutto w dziale II to 13,87 mld zł, co oznacza wykonanie planu w 97,20%.

W okresie dwóch kwartałów 2014 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 2,61 mld zł (wzrost o 14,16%, tj. o 0,32 mld zł w stosunku do drugiego kwartału 2013 r.).

"W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 1,72 mld zł (wzrost o 17,99%, tj. o 0,26 mld zł w stosunku do drugiego kwartału roku 2013). W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 0,89 mld zł (wzrost o 7,38%, tj. o 0,06 mld zł w stosunku do drugiego kwartału roku 2013" - podała KNF.

Plan zakładów ubezpieczeń (dział I) zakładał osiągnięcie 1,52 mld zł wyniku, zaś w dziale II kwotę 0,59 mld zł, co oznacza realizację planów odpowiednio na poziomie 133,9% oraz 149,58%.

Ubezpieczyciele spółek majątkowych spodziewali się także wyższych wypłaconych kwot odszkodowań i świadczeń brutto. W II kwartale wyniosły one 6,74 mld zł, co oznacza wykonanie planu w 96,7%. Z kolei w dziale I wartość odszkodowań i świadczeń wyniosła 10,52 mld zł wobec prognozowanych 10,34 mld zł, co oznacza przekroczenie planowanej kwoty o 1,7%.

(ISBnews)

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd