Trwa ładowanie...
d20og8z

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w piątek jednogłośnie o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Orontowicach przez bank Pekao - poinformowała KNF w komunikacie.

Share
d20og8z

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 5 grudnia 2014 r. jednogłośnie 1 podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki SA (Bank Pekao)
.

"Sytuacja Banku Pekao pozwala na przejęcie SKOK Kopernik w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Kopernik wynosi 0,2 proc. wartości aktywów Banku Pekao" - napisano w komunikacie KNF.

Według regulatora bank Pekao spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc, bank posiada prawidłowo powołany zarząd, w wyniku przejęcia kasy bank będzie bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa.

KNF wskazała, że proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). "Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Kopernik przez bank, KNF - kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego - wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Kopernik wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Pekao" - podkreślono.

d20og8z

Zgodnie z komunikatem 8 grudnia 2014 r. zarząd majątkiem SKOK im. Kopernika obejmuje zarząd banku Pekao, a 22 grudnia 2014 r. kasa zostanie przejęta przez Pekao. "Do dnia przejęcia SKOK Kopernik przez Bank Pekao, kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczas stosowanym zakresie" - zastrzeżono.

W komunikacie zaznaczono, że KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Pekao w proces restrukturyzacji sektora SKOK. Według regulatora "stanowi ono dowód, że środowisko bankowe stara się aktywnie ograniczać ryzyko systemowe, zdając sobie sprawę ze znaczenia sytuacji w sektorze SKOK dla bezpieczeństwa wszystkich klientów korzystających z usług finansowych jak i stabilności rynku finansowego w Polsce".

W listopadzie na przejęcie SKOK-u im. Mikołaja Kopernika zgodził się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na przejęcie SKOK przez banki pozwalają przepisy ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Procedura ta ma na celu zachowanie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych przez klientów w kasie. Zgodnie z ustawą zarząd kasy, która popadła w tarapaty finansowe, przedstawia program naprawczy. Jeżeli program ten nie przynosi pożądanych rezultatów - ustanawiany jest zarząd komisaryczny.

d20og8z

W przypadku, gdy sytuacja finansowo-ekonomiczna w danym SKOK-u jest bardzo zła, a zarząd komisaryczny stwierdza, iż kasa nie jest w stanie sama się zrestrukturyzować, wówczas KNF zwraca się z pytaniem do SKOK-ów, czy jest kasa, która byłaby w stanie przejąć ten SKOK spełniając ustawowe kryteria.

Jeżeli nie zgłasza się żadna kasa lub też żadna nie jest w stanie sprostać kryteriom przejęcia, to analogiczne pytanie KNF kieruje do sektora bankowego. W przypadku SKOK im. Kopernika Komisja uznała wcześniej, że nie ma obecnie w kraju SKOK, która mogłaby przeprowadzić restrukturyzację kasy, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo zgromadzonych w niej depozytów.

Krajowe SKOK-i znajdują się obecnie w trudnej sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy miały współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas jest on ujemny.

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z