Trwa ładowanie...
d4f760o

KOGENERA - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014 (2/2015)

KOGENERA - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014 (2/2015)

Share
d4f760o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 2 marca 2015 r. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r. Wniosek w sprawie podziału zysku za 2014 rok zakłada przeznaczenie całości zysku netto na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki, który może być wykorzystany na finansowanie strategicznych inwestycji KOGENERACJI S.A., takich jak na przykład: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica. Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław jest niezbędna, aby elektrociepłownia ta mogła kontynuować produkcję po wejściu w życie od 1 stycznia 2016 roku nowych, bardziej surowych norm emisyjnych. Natomiast planowana budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica jest inwestycją rozwojową KOGENERACJI S.A., która określi przyszłość tego
zakładu na wiele lat. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych swój wniosek Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej w celu jego oceny. Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f760o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOGENERA | | Energetyka | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-220 | | Wroclaw | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łowiecka | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 32 38 100 | | 071 3293521 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kogeneracja@kogeneracja.com.pl | | www.kogeneracja.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-00-32 | | 931020068 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2015-03-02 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o