Trwa ładowanie...
d3wujbl

Kolejny miesiąc stabilizacji nastrojów społecznych - CBOS

...

d3wujbl

25.11. Warszawa (PAP) - Listopad to kolejny miesiąc stabilizacji nastrojów społecznych - wynika z badania CBOS.

"Kolejny miesiąc z rzędu możemy mówić o stabilizacji nastrojów społecznych w odniesieniu do większości analizowanych wskaźników. Oceny i przewidywania dotyczące obszarów życia społecznego utrzymują się od dłuższego czasu na niemal niezmienionym poziomie. Minimalnie gorsze niż przed miesiącem są natomiast niektóre oceny i przewidywania odnoszące się do sytuacji zawodowej oraz materialnej respondentów i ich rodzin" - napisano w komunikacie CBOS.

"Ogólne wskaźniki nastrojów społecznych wciąż jednak należą do najgorszych w ostatnich latach. W ocenach ogólnej sytuacji w kraju, a także sytuacji politycznej i gospodarczej wyraźnie przeważa krytycyzm, a w przewidywaniach na najbliższy rok przekonanie o utrzymaniu status quo" - dodano.

OCENY

d3wujbl

Z badania CBOS wynika, że od kilku miesięcy praktycznie nie zmieniają się opinie o rozwoju sytuacji w kraju.

"Niezmiennie około dwóch trzecich respondentów (67 proc.) uważa, że zmierza ona w złym kierunku, a tylko mniej więcej jedna piąta (18 proc., od października spadek o 2 punkty) jest przeciwnego zdania" - napisano.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań

2012 2013
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

d3wujbl

W dobrym 26 24 23 20 19 17 15 16 18 20 19 20 18
W złym 57 63 60 66 68 71 71 68 66 67 67 66 67
Trudno
powiedzieć 17 13 17 14 13 12 14 16 16 13 14 14 15

SYTUACJA GOSPODARCZA, POZIOM ŻYCIA, WARUNKI MATERIALNE

Według CBOS nie zmieniają się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce.

"Obecnie 15 proc. badanych uważa, że jest ona dobra, trzykrotnie zaś większą grupę (44 proc.) stanowią ci, którzy oceniają ją jako złą. Od początku bieżącego roku niezmiennie około jednej trzeciej ankietowanych określa stan polskiej gospodarki jako przeciętny (obecnie 36 proc.)" - napisano.

d3wujbl

Z badania wynika, że w ostatnim miesiącu nieznacznie pogorszyły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin.

"Nadal jednak najwięcej osób (46 proc., wzrost o 2 punkty) uważa, że żyje im się przeciętnie, niewiele mniej (41 proc., spadek o 3 punkty) ocenia, że dobrze, a co ósmy ankietowany (13 proc.) wyraża niezadowolenie z poziomu swojej egzystencji" - napisano.

CBOS podaje, że nieco gorsze niż w październiku są też oceny warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów.

"Minimalnie przybyło osób uważających, że są one złe (wzrost o 3 punkty, do 16 proc.), a ubyło tych, które uznają je za przeciętne (spadek o 2 punkty, do 44 proc.). Od maja br. odsetek osób dobrze oceniających swoją sytuację materialną w zasadzie się nie zmienia. W listopadzie stanowią one 40 proc. ogółu badanych" - napisano.

d3wujbl

Autorzy badania wskazują, że w porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie ubyło negatywnych ocen sytuacji w zakładach pracy (spadek z 17 proc. do 14 proc.), nieco zwiększyła się zaś grupa pracowników sądzących, że kondycja firm, w których są zatrudnieni, jest przeciętna - ani dobra, ani zła (z 29 proc. do 31 proc.).

"W zasadzie nie zmienił się odsetek pracujących, którzy wyrażają zadowolenie z sytuacji w swoich zakładach pracy (52 proc.)" - napisano.

PRZEWIDYWANIA

Według CBOS trzeci miesiąc z rzędu prognozy rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku są niemal takie same.

d3wujbl

"Połowa badanych (50 proc.) uważa, że w ciągu roku sytuacja w Polsce się nie zmieni, niespełna jedna trzecia (31 proc.) - że się pogorszy, a tylko co dziewiąty respondent (11 proc.) liczy na poprawę" - napisano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2012 2013
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Poprawi się 10 9 12 9 9 7 7 9 12 9 11 10 11
Nie zmieni się 47 40 40 43 46 46 48 52 48 51 52 51 50
Pogorszy się 35 45 41 40 39 39 38 31 33 34 31 31 31
Trudno
powiedzieć 8 6 7 8 6 8 7 8 7 6 6 8 8

Autorzy badania wskazują, że w ostatnim czasie można też mówić o stabilizacji przewidywań dotyczących stanu polskiej gospodarki.

d3wujbl

"Obecnie połowa badanych (51 proc., od października spadek o 2 punkty) uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza się nie zmieni, niespełna jedna czwarta (23 proc.) obawia się jej pogorszenia, a co szósty respondent (17 proc., wzrost o 2 punkty) oczekuje zmian na lepsze" - napisano.

Według CBOS porównywalne z październikowymi są prognozy poziomu życia respondentów i ich rodzin.

"Nadal większość badanych nie spodziewa się żadnych zmian w tym zakresie (56 proc., spadek o 3 punkty). Prawie co piąty (19 proc.) ma nadzieję, że za rok jemu i jego rodzinie będzie się żyło lepiej niż obecnie, a co szósty (16 proc.) obawia się pogorszenia jakości życia swojej rodziny" - napisano.

W stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrósł odsetek respondentów obawiających się pogorszenia warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (o 3 punkty, do 16 proc.).

"Nieco zmniejszyła się liczba osób nieprzewidujących zmian w tej dziedzinie (z 71 proc. do 68 proc.), natomiast nie zmienił się odsetek tych, które liczą na poprawę (16 proc.)" - napisano.

CBOS wskazuje, że trochę bardziej pesymistyczne niż w październiku są też prognozy sytuacji w zakładach pracy.

"Obecnie co siódmy pracujący (14 proc., wzrost o 3 punkty) obawia się, że w najbliższym roku sytuacja w jego zakładzie pracy się pogorszy. Przeciwnego zdania jest niespełna jedna piąta aktywnych zawodowo respondentów (18 proc.). Niezmiennie jednak największa grupa zatrudnionych (58 proc., spadek o 4 punkty) uważa, że kondycja ich firm pozostanie stabilna" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 listopada 2013 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

jba/ ana/

d3wujbl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3wujbl