Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Komentarz PLN: Niska zmienność na PLN, inwestorzy czekają na dane z Polski

Środowy, poranny handel na rynku złotego przynosi kontynuację niskiej zmienności od początku tygodnia. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2190 PLN za euro, 3,3825 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5048 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,65% w przypadku papierów 10-letnich.
Share
Komentarz PLN: Niska zmienność na PLN, inwestorzy czekają na dane z Polski
Źródło: DM BOŚ
d4n21qw

Od początku tygodnia na rynku złotego obserwujemy niską zmienność i generalnie obniżoną aktywność inwestorów. Długi weekend w kraju przełożył się na spadek aktywności krajowych uczestników obrotu podczas, gdy szeroki rynek nie dostarczył impulsów do rozegrania polskiej waluty przez inwestorów zagranicznych. W konsekwencji na EUR/PLN oraz CHF/PLN jesteśmy świadkami utrzymania 3-tygodniowych konsolidacji. Kluczowy, w świetle ostatnich ruchów na rynku walutowym, USD/PLN po teście okolic 3,40 PLN za USD zanotował lekką korektę spadkową na bazie słabszych danych fundamentalnych z USA. Równocześnie warto zwrócić uwagę, iż końcówka tygodnia przyniesie nam publikacje istotnych wskazań makroekonomicznych, od których zależeć będzie najprawdopodobniej kolejny ruch ze strony RPP. W czwartek poznamy dane dot. inflacji CPI za październik, gdzie inwestorzy oczekują lekkiego pogłębienia deflacji do -0,4% r/r. W piątek natomiast otrzymamy wstępne dane dot. PKB w III kw. br., rynek oczekuje spadku dynamiki do zakresu 2,8%
r/r z 3,0% r/r uprzednio.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. obrotów w handlu zagranicznym w I-IX zaprezentowane przez GUS. Urząd poda również przeciętne wynagrodzenie w III kw. br, a NBP zaprezentuje listopadową projekcję inflacyjną. Szczególnie interesująco prezentuje się ostatni podpunkt, gdyż na ostatnim posiedzeniu RPP, Rada podejmowała decyzję dysponując ww. dokumentem. Należy jednak pamiętać, iż jednym z głównych argumentów RPP za utrzymaniem stóp w XI były dokonane wcześniej cięcia.

Z rynkowego punktu widzenia płytki handel od początku tygodnia nie doprowadził do mocniejszych zmian w układzie sił na PLN. EUR/PLN oraz CHF/PLN w dalszym ciągu konsolidują (odpowiednio poniżej: 4,2330 PLN oraz 3,5115 PLN) podczas gdy USD/PLN oraz GBP/USD znajdują się w wyraźnych trendach wzrostowych. W przypadku zestawienia z dolarem amerykańskim nieudany test okolic 3,40 PLN sugeruje możliwe wystąpienie ruchu korekcyjnego na parze.

d4n21qw

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4n21qw

Podziel się opinią

Share
d4n21qw
d4n21qw