Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: PLN nieznacznie niżej, trwa wyczekiwanie na RPP

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi kontynuację wczorajszego lekkiego osłabienia polskiej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2767 PLN za euro, 3,6191 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,5593 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu lekko zniżkują i wynoszą 2,302% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: PLN nieznacznie niżej, trwa wyczekiwanie na RPP
d3wlnf9

Początek tygodnia na rynku złotego nie przyniósł większych emocji, gdzie polska waluta nieznacznie traciła w ślad za spadkami na rynku eurodolara podczas sesji w Europie. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na niską aktywność inwestorów, co sugeruje najprawdopodobniej wyczekiwanie na środową decyzję RPP. Zgodnie z wcześniejszymi tekstami zakładam, iż Rada pozostawi stopy na aktualnym poziomie, jednak w komunikacie po posiedzeniu może znaleźć się wzmianka o gotowości obniżek w kolejnych miesiącach. W takim układzie dużo zależeć będzie również od działań EBC, który uruchamiając QE (ciągle czekamy na decyzję ETS) może ponownie doprowadzić do zmian w polityce monetarnej państw CEE. Na bazie tych oczekiwań obserwujemy lekkie umocnienie polskiego długu, który oscyluje w granicach historycznych maksimów. W przypadku PLN do wczorajszych lekkich spadków przyczyniła się też korona czeska, która znalazła się najniżej od 2009r. nieznacznie psując nastroje na koszyku walut.

W trakcie dzisiejszej sesji będziemy świadkami publikacji bilansu płatniczego za XI, gdzie rynek oczekuje deficytu w zakresie -446,5 mln EUR w przypadku salda rach. bieżącego. Ponadto MF poda wartość podaży na czwartkową aukcję długu (2-4 mld PLN). W tle rozpoczyna się posiedzenie RPP, gdzie decyzję poznamy dopiero jutro. Na szerokim rynku nad ranem poznaliśmy nieznacznie lepsze dane z Chin (dot. handlu zagranicznego), a reszta część dnia nie zawiera kluczowych publikacji.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze lekkie wzrosty na parach x/PLN oddalają nam chwilowo scenariusz wyraźniejszego umocnienia złotego. Ponownie stało się to za sprawą pary USD/PLN, która odreagowało z okolic 3,5880 PLN do 3,63 PLN. Ruch ten mieści się jednak w ramach niedawnego zakresu wahań (3,5880-3,6525 PLN) stąd po lokalnej korekcie możliwa będzie ponowna próba rozegrania mocniejszego PLN np. pod utrzymanie stóp przez RPP.

d3wlnf9

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3wlnf9

Podziel się opinią

Share
d3wlnf9
d3wlnf9