Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Trwa dyskusja nt. CHF, złoty czeka na EBC

Środowy, poranny handel na rynku złotego przynosi stabilizację kwotowań z godzin wcześniejszych. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,3300 PLN za euro, 3,7414 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 4,2863 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą obecnie 2,334% w przypadku obligacji 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Trwa dyskusja nt. CHF, złoty czeka na EBC
dgs71af

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na polskiej walucie nie przyniosło większych zmian, gdyż rynek w dalszym ciągu zastanawia się jak mocniejszy CHF wpłynie na krajową gospodarkę oraz sektor bankowy. Przede wszystkim jednak trwa wyczekiwanie na czwartkowe posiedzenie EBC, gdzie oczekuje się, iż M. Draghi zaprezentuje program stymulacyjny dla Strefy Euro. W kraju trwa dyskusja nad możliwościami wsparcia dla kredytobiorców we frankach oraz stabilizacji efektów mocniejszego CHF na rynku. Obecnie wydaje się, iż pomysł „zamrożenia” kursu CHF/PLN (i analogicznego ruchu jak np. w Chorwacji) jest mniej prawdopodobny, co należy odbierać pozytywnie z uwagi na negatywny, rynkowy wpływ takiej decyzji. Decydenci doszli jednak do wniosku, iż banki powinny brać pod uwagę ujemne stopy procentowe w przypadku kredytów walutowych. Ta propozycja wydaje się być rozsądna i sprawiedliwie rozdzielająca ryzyko pomiędzy strony, chociaż szkoda, że dopiero nagłe umocnienie CHF przypomniało decydentom o wcześniejszych praktykach sektora
bankowego. W tle w dalszym ciągu trwa dyskusja nt. polityki monetarnej w Polsce – ostatnie osłabienie PLN spowodowało, iż część rynku potraktowało je jako substytut marcowej obniżki. W porannym wywiadzie M. Belka stwierdził, iż widzi przestrzeń do obniżek jednak z uwagi na ostatnie „turbulencje” może warto poczekać z obniżkami nieco dłużej. W szerszym ujęciu nastroje wokół PLN w dalszym ciągu nie są najlepsze (złoty jest jednym ze słabszych składowych koszyka CEE), jednak inwestorzy wstrzymują się z podejmowaniem decyzji przed zbliżającym się posiedzeniem EBC.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu. Rynek oczekuje wskazania na poziomie 5,2% r/r wobec 0,3% r/r uprzednio. Większość prognoz dzisiejszego wskaźnika zakłada mocniejsze odbicie dynamiki bazującej jednak głównie na niskiej bazie odniesienia. Nie zmienia to jednak faktu, iż lepsze dane mogą zostać odebrane pozytywnie przez rynek.

Z rynkowego punktu widzenia kwotowania związane z PLN nie zanotowały większych zmian pozostając w rejonach z początku tygodnia. Najprawdopodobniej dopiero czwartkowe posiedzenie EBC stanowić będzie stanowić potencjalny czynnik do podbicia rynkowej zmienności.

dgs71af

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dgs71af

Podziel się opinią

Share
dgs71af
dgs71af