Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Złoty mocniejszy do CHF, historyczne minima rentowności długu

Środowy, poranny handel na rynku przynosi stabilizację polskiej waluty wobec zagranicznych dewiz. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2320 PLN za euro, 3,7253 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 4,1163 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,02% chociaż w ciągu sesji obserwowaliśmy zejście poniżej psychologicznej granicy 2,00%.

Share
Komentarz PLN: Złoty mocniejszy do CHF, historyczne minima rentowności długu
d4birb8

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym nie przyniosło istotniejszych zmian, gdyż polska waluta dość proporcjonalnie reagowała na wydarzenia z szerokiego rynku. Wzrost wyceny euro (w tym również na EUR/CHF) doprowadził do podbicia kwotowań EUR/PLN przy jednoczesnym spadku wyceny CHF/PLN. Minimum na tej parze wyniosło 4,06 PLN, co wskazuje, iż test okolic 4,00 PLN jest jak najbardziej realny. Rynek nie zareagował znacząco na dane dot. PKB, gdyż dynamika 3,3 r/r (2014r.) co prawda jest lepsza niż wskazania z ostatnich lat, jednak w dalszym ciągu nie przekreśla scenariusza obniżek stóp procentowych przez RPP. W połączeniu z zapowiedziami uruchomienia programu QE przez EBC obserwujemy dalszy transfer kapitału w kierunku polskiego długu, co przyniosło spadek rentowności polskich obligacji 10-letnich do intra-sesyjnego minimum na 1,987%. W szerszej perspektywie pozytywne nastroje wokół polskich aktywów utrzymują się, a uwaga inwestorów skierowana zostanie na dzisiejszej zakończenie posiedzenia FED.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest kluczowych publikacji makroekonomicznych z rynku krajowego. Wczorajszy pakiet danych (bezrobocie 11,5%, sprzedaż detaliczna 1,8% i PKB za 2014r. 3,3%) nie przyniósł większych emocji. Dzisiaj natomiast będziemy świadkami handlu w oczekiwaniu na wieczorną decyzję FED, a przede wszystkim odniesienie się FOMC do ewentualnego terminu podwyżek stóp procentowych. Ostatnie sesje przyniosły lekkie osłabienie kwotowań USD (z okolic 11-miesięcznych szczytów), stąd zakładać należy, iż część graczy liczy na mniej jastrzębi komunikat.

Z rynkowego punktu widzenia trwające krótkoterminowe trendy na parach x/PLN zwiastują dalsze spadki na CHF/PLN oraz USD/PLN przy jednoczesnym lekkim podbiciu kwotowań EUR/PLN. Złoty reaguje w ten sposób proporcjonalnie do wydarzeń na szerokim rynku walutowym. W przypadku USD/PLN oczekiwać można próby wygenerowania mocniejszego ruchu spadkowego do 3,68 PLN. W przypadku zestawienia CHF/PLN oczekiwałbym próby stabilizacji kursu w zakresie 4,00-4,10 PLN.

d4birb8

Konrad Ryczko
Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4birb8

Podziel się opinią

Share
d4birb8
d4birb8