Trwa ładowanie...
d3ntkrh
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Komentarz poranny: formacja ABCD

Zarówno w poniedziałek jak i we wtorek ważną rolę na wykresie indeksu WIG 20 odgrywała zapora popytowa Fibonacciego: 2083 - 2091 pkt.
Share
d3ntkrh

W swoich komentarzach online wielokrotnie eksponowałem znaczenie tej strefy, gdyż koncentrowały się tutaj między innymi projekcje harmonicznej formacji ABCD, spełniającej zależność: 0.786AB = CD. Mieliśmy zatem do czynienia z pro-wzrostowym układem fal, choć obserwując słabość popytu na wcześniejszych sesjach jakoś trudno było zgodzić się z taką właśnie interpretacją wykresu. Ostatecznie jednak środowe notowania rzeczywiście przebiegły pod znakiem odreagowania wzrostowego, choć z ważnymi dla tej sesji wydarzeniami mieliśmy tak naprawdę do czynienia w początkowej fazie handlu. Można zatem zaryzykować tezę, że nieco wymuszone i spontaniczne zachowanie inwestorów związane było z przekroczeniem pewnej masy krytycznej. Od kilku bowiem już sesji nasz rynek funkcjonował w całkowitej przeciwfazie w stosunku do wiodących parkietów europejskich. W którymś momencie należało zatem spodziewać się spontanicznej reakcji ze strony popytu. Tak się ciekawie złożyło, że wspomniany atak został zainicjowany przez kupujących
właśnie z rejonu wsparcia Fibonacciego: 2083 - 2091 pkt. Warto jednak nadmienić, że z chwilą dotarcia indeksu WIG 20 do ważnej zapory podażowej: 2140 - 2150 pkt entuzjazm w obozie kupujących zaczął wyraźnie słabnąć. Ostatecznie kolejne fazy środowej sesji upłynęły pod znakiem ruchu bocznego, choć w końcówce notowań bykom ponownie udało się przejąć inicjatywę.

Biorąc pod uwagę przebieg wczorajszej sesji za oceanem, już w początkowej fazie czwartkowych notowań przełamaniu ulegnie zakres cenowy: 2140 - 2150 pkt. Ta okoliczność spowoduje, że krótkoterminowy układ techniczny wykresu poprawi się, co w konsekwencji powinno doprowadzić do wykreowania się kolejnego ruchu wzrostowego i testu bardzo charakterystycznej strefy oporu Fibonacciego: 2202 - 2207 pkt. Z wykresu WIG-u 20 wynika (szczegółową analizę WIG-u 20, DAX-a i S&P500 przedstawię o godzinie 12.30), że w wymienionym rejonie cenowym przebiega także górna linia Pitchforka (median line). Mamy zatem do czynienia z tzw. wzmocnionym oporem i bezwzględnie należy oczekiwać tutaj sporej presji ze strony sprzedających. W związku z tym mam wątpliwości (biorąc również pod uwagę wcześniejszą słabość popytu), czy kupujących będzie obecnie stać na to, by tak a marszu sforsować tę przeszkodę? Niemniej powstały na wykresie układ techniczny faworyzuje obecnie obóz popytowy i dopiero ponowne przedostanie się indeksu poniżej
znanego nam już zakresu cenowego: 2140 - 2150 pkt zaczęłoby deprecjonować znaczenie zainicjowanego wczoraj ruchu wzrostowego. Warto jednak nadmienić, że z silnym sygnałem sprzedaży mielibyśmy do czynienia dopiero w przypadku przełamania strefy cenowej: 2035 - 2047 pkt. W takim przepadku zanegowaniu uległaby bowiem pro-wzrostowa struktura XABCD, spełniająca silną zależność: AB = CD. Na razie zakładam, że w najbliższym czasie nie dojdzie do zanegowania w/w układu fal.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

d3ntkrh

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/23007/20090917_biuletyn.pdf )

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d3ntkrh

Podziel się opinią

Share
d3ntkrh
d3ntkrh