Trwa ładowanie...
d2bzpeb
10-02-2016 17:05

Komisja budżetu za przeznaczeniem 2 mln zł na polonijnych nauczycieli

Przeznaczenie 2 mln zł na szkolenia dla nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą przewiduje jedna z trzech poprawek, które w środę uzyskały pozytywną opinię senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

d2bzpeb
d2bzpeb

Komisja ta w środę rozpatrywała poprawki zgłoszone przez pozostałe komisje senackie oraz senatorów.

Uznanie komisji budżetu uzyskał wniosek złożony przez komisję nauki, edukacji i sportu, by 2 mln zł z budżetu resortu spraw zagranicznych przeznaczyć na dotacje i subwencje, z których finansowane ma być doskonalenie metodyczne nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę komisji rolnictwa i rozwoju wsi przewidującą zmianę w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaakceptowano także - mimo sprzeciwu resortu finansów - poprawkę podpisaną przez Grzegorza Biereckiego i Krzysztofa Mroza (obaj z PiS) oraz Kazimierza Kleinę (PO), która zakłada zwiększenie o 2,5 mln zł budżetu Kancelarii Senatu. Pieniądze na ten cel miałby pochodzić z rezerwy celowej przeznaczonej na siedziby jednostek prokuratury oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Uznania nie uzyskała m.in. poprawka komisji praw człowieka i praworządności, która miała zwiększyć o ok. 1,6 mln zł środki na uposażenia sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Poprawka ta jednocześnie zwiększa dochody ze sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

d2bzpeb

Negatywnie została zaopiniowana także poprawka tej samej komisji zwiększająca o ok. 1,6 mln zł kwotę przeznaczoną na uposażenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z rezerwy ogólnej Rady Ministrów. Zmianie sprzeciwiło się ministerstwo finansów wskazując na błędne źródło finansowania takiej zmiany. Przewodniczący komisji Grzegorz Bierecki zapowiedział jednak, że ta poprawka może wrócić podczas debaty plenarnej, jeżeli będzie inaczej skonstruowana.

Pozytywnej opinii nie uzyskała także poprawka zwiększająca o 3,3 mln zł budżet Rzecznika Praw Obywatelskich, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. "W tym przypadku także należy poszukać innego źródła finansowania dla pokrycia tych wydatków" - wskazywała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Bierecki poinformował, że Senat będzie debatował nad ustawą budżetową w dniach 17-19 lutego. "W związku z tym jest jeszcze sporo czasu, aby przygotować nowe brzmienie poprawek, które mogłyby być jeszcze przedmiotem prac naszej komisji" - powiedział Bierecki.

Negatywną opinię uzyskała też poprawka zmniejszająca o 250 tys. zł wydatki na CBOS, a także poprawka komisji środowiska przewidująca zwiększenie o 27,9 mln zł wydatków na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kosztem mniejszych wydatków na współfinansowanie inwestycji unijnych. Jak tłumaczyła Majszczyk takie zmiany można przeprowadzić w trakcie roku bez koniczności ingerencji w ustawę budżetową.

d2bzpeb

Nie przeszła także poprawka komisji gospodarki narodowej i innowacyjności, która miała na celu zmniejszenie o 3 mln zł rezerwy na dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa i przeznaczenie tej kwoty na dotację dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido".

Ponadto komisja nie zgodziła się, by środkami z rezerwy celowej objąć szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Negatywnie zaopiniowano także poprawki senatorów PO przeznaczające 60 mln zł na dotacje do dróg wojewódzkich oraz 200 mln zł na dofinansowanie do programu budowy dróg gminnych i powiatowych w latach 2016-2019 kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego. Jak tłumaczył Kleina poprawki mają na celu zwiększenie wskazanych wydatków do poziomów z ubiegłego roku.

"Wydatki na obsługę długu są priorytetowe biorąc pod uwagę również różnice kursowe, które mogą się pojawić. Zmniejszanie tych wydatków o kwotę tak znaczną może zagrażać prawidłowej obsłudze długu skarbu państwa" - powiedziała Majszczyk. Zapewniła, że program rozwoju dróg lokalnych na lata 2016-2019 opiewa na kwotę ponad 4 mld zł - taką samą, jak w poprzedniej edycji. Przyznała, że w 2016 r. wydatki na ten cel będą niższe, ale w kolejnych latach wzrosną.

d2bzpeb

Uznania komisji nie uzyskała też poprawka przeznaczająca 1 mln zł na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży kosztem zmniejszenia wydatków Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł. Dochody podatkowe w 2016 r. mają wynieść 276 mld 120 mln zł, przewidziano też dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 mld 799 mln 670 tys. zł, a wpływy z ceł w wysokości 3 mld 34 mln zł.

Wśród wprowadzonych przez Sejm poprawek znalazł się m.in. wniosek w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej związanej z organizacją Światowych Dni Młodzieży z kwotą 15 mln zł. Pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na NIK (o ok. 6,5 mln zł), RPO (o ok. 4,6 mln zł) i Krajowe Biuro Wyborcze (o ponad 3,8 mln zł). W sumie w wyniku wszystkich przyjętych poprawek Rzecznik stracił prawie 10 mln zł.

d2bzpeb

Sejm uchwalił też zmianę, która przewiduje zmniejszenie o blisko 39 mln zł wydatków m.in. Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, NSA, NIK, KRRiT, GIODO, PIP, IPN, RPD, KRS. Zaoszczędzone pieniądze mają trafić na wydatki bieżące z rezerwy ogólnej budżetu.

Posłowie poparli również zmniejszenie o 3 mln 300 tys. zł wydatków KRRiT i przeznaczenie tych pieniędzy na wynagrodzenia w Służbie Więziennej. Zdecydowano też o zmniejszeniu o 35 mln zł wydatków bieżących sądów powszechnych i przekazaniu tej kwoty na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Przesunięto też w ramach budżetu MSWiA 80 mln zł m.in. z funduszu emerytalnego na wyposażenie policji i remonty. Zdecydowano ponadto, że ponad 60 mln zł na współpracę z Polakami i Polonią będzie w gestii Kancelarii Senatu. Zmniejszono też o 200 mln zł wydatki na współfinansowanie projektów unijnych, a kwotę tę przeznaczono na zwiększenie rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

d2bzpeb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2bzpeb