Trwa ładowanie...
d3rgvtg
fundusze ue

Komitet Regionów za rozwojem energii odnawialnej

Skoordynowany system wsparcia finansowego, zwiększenie roli regionów oraz rozbudowa i modernizacja linii przesyłowych - to główne czynniki, które zdaniem członków Komitetu Regionów UE, powinny przyspieszyć rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

Share
d3rgvtg

W czwartek późnym wieczorem Komitet przyjął opinię dotyczącą energii odnawialnej. Sprawozdawcą opinii był marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, który w swoim wystąpieniu przypomniał m.in., że odnawialne źródła energii w przyszłości będą stanowiły istotną część energii zużywanej przez społeczeństwa europejskie.

- Dlatego niezbędny jest ich skoordynowany rozwój, dla którego kluczowymi powinny być: skoordynowane systemy subsydiów, wspomaganie inwestycji na poziomie pozwalającym na działanie na rynku konkurencyjnym, zwiększenie roli regionów w dystrybucji środków przeznaczonych na wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz tworzenie w regionach centrów energii odnawialnej - powiedział Stępień.

Przedstawiona przez niego opinia została przygotowana przez Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów. Członkowie KR opinię przyjęli, ale wcześniej wprowadzili do niej poprawki. Najistotniejsza mówi o tym, że kraje UE powinny dążyć do tego, by w 2050 r. cała zużywana przez nie energia pochodziła z odnawialnych źródeł. Stępień był przeciwny wprowadzeniu tego zapisu.

d3rgvtg

- We wszystkim trzeba zachować umiar. Końcowym efektem naszych działań ma być energia przyjazna dla klimatu i dostępna dla konsumentów w odpowiednich cenach a nadmierne inwestowanie w energię odnawialną może skutkować niekontrolowanym wzrostem tych cen. Dlatego decyzje o likwidacji źródeł opartych na węglu czy elektrowniach jądrowych powinny być podejmowane przez poszczególne państwa - powiedział PAP Stępień.

Dodał jednak, że mimo tej poprawki jest zadowolony z tego, że KR przyjął opinię ws. energii odnawialnej. Jego zdaniem daje to bowiem podstawy do tego, by realnie zacząć myśleć o racjonalnym i skoordynowanym rozwoju tej gałęzi gospodarki.

- Obecne regulacje będą funkcjonowały do roku 2020. Dlatego ważne jest, by w ciągu najbliższych lat zapowiedzieć i ustalić to, co będzie się dalej działo w tej dziedzinie. Trzeba to zrobić po to, by zachęcać prywatnych przedsiębiorców do inwestycji w źródła energii odnawialnej. Ta opinia to takie wsparcie dla myślenia o tej energii. Opinia zwraca też uwagę na konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, aby tę energię skutecznie odbierać - powiedział Stępień.

Wyraził też nadzieję, że polityka będzie tak kształtowana, by podkreślać rolę regionów i wykorzystać lokalny potencjał w rozwoju odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

d3rgvtg

O tych problemach członkowie ENVE będą wkrótce dyskutowali m.in. podczas seminarium, którego gospodarzem będzie marszałek woj. łódzkiego. W stolicy regionu oraz w pobliskiej Daszynie 6 czerwca 25 członków ENVE zapozna się z wykorzystaniem biomasy, jako alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii.

- Gmina Daszyna realizuje na swoim terenie szereg kompleksowych działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ważną rolę w tym procesie odegrali m.in. specjaliści z Politechniki Łódzkiej, dzięki którym możliwe było wdrożenie nowych innowacyjnych technologii - powiedział Stępień.

Goście z ENVE obejrzą opalane biomasą kotłownie w miejscowościach Mazew i Daszyna, które zasilają w energię cieplną budynki mieszkalne i lokale użyteczności publicznej. Zobaczą też instalacje kolektorów słonecznych dla indywidualnych odbiorców i sieci oświetlenia ulicznego. Zapoznają się również z projektem hybrydowej elektrowni wykorzystującej spalanie biomasy oraz energię wiatru i słońca.

- Realizacja tego projektu pozwoli lokalnie rozwiązać problem zaopatrzenia w energię elektryczną. Będzie to też taka instalacja pokazowa, zbudowana z myślą o tym, by odwiedzający ją goście mogli zapoznać się z tą nową technologią, będącą lokalną odpowiedzią na wyczerpywanie się konwencjonalnych źródeł energii - wyjaśnił Stępień.

d3rgvtg

Członkowie ENVE w czerwcu ub. roku odwiedzili już woj. łódzkie. Skupili się wówczas na Uniejowie, który od kilku lat dynamicznie się rozwija dzięki wykorzystaniu źródeł geotermalnych.

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii KR w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. KR może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

d3rgvtg

Podziel się opinią

Share
d3rgvtg
d3rgvtg