Trwa ładowanie...
d1m9orx
fundusze ue
01-02-2013 09:55

Komitet Regionów za rozwojem energii odnawialnej

Skoordynowany system wsparcia finansowego, zwiększenie roli regionów oraz rozbudowa i modernizacja linii przesyłowych - to główne czynniki, które zdaniem członków Komitetu Regionów UE, powinny przyspieszyć rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

d1m9orx
d1m9orx

W czwartek późnym wieczorem Komitet przyjął opinię dotyczącą energii odnawialnej. Sprawozdawcą opinii był marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, który w swoim wystąpieniu przypomniał m.in., że odnawialne źródła energii w przyszłości będą stanowiły istotną część energii zużywanej przez społeczeństwa europejskie.

- Dlatego niezbędny jest ich skoordynowany rozwój, dla którego kluczowymi powinny być: skoordynowane systemy subsydiów, wspomaganie inwestycji na poziomie pozwalającym na działanie na rynku konkurencyjnym, zwiększenie roli regionów w dystrybucji środków przeznaczonych na wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz tworzenie w regionach centrów energii odnawialnej - powiedział Stępień.

Przedstawiona przez niego opinia została przygotowana przez Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów. Członkowie KR opinię przyjęli, ale wcześniej wprowadzili do niej poprawki. Najistotniejsza mówi o tym, że kraje UE powinny dążyć do tego, by w 2050 r. cała zużywana przez nie energia pochodziła z odnawialnych źródeł. Stępień był przeciwny wprowadzeniu tego zapisu.

- We wszystkim trzeba zachować umiar. Końcowym efektem naszych działań ma być energia przyjazna dla klimatu i dostępna dla konsumentów w odpowiednich cenach a nadmierne inwestowanie w energię odnawialną może skutkować niekontrolowanym wzrostem tych cen. Dlatego decyzje o likwidacji źródeł opartych na węglu czy elektrowniach jądrowych powinny być podejmowane przez poszczególne państwa - powiedział PAP Stępień.

d1m9orx

Dodał jednak, że mimo tej poprawki jest zadowolony z tego, że KR przyjął opinię ws. energii odnawialnej. Jego zdaniem daje to bowiem podstawy do tego, by realnie zacząć myśleć o racjonalnym i skoordynowanym rozwoju tej gałęzi gospodarki.

- Obecne regulacje będą funkcjonowały do roku 2020. Dlatego ważne jest, by w ciągu najbliższych lat zapowiedzieć i ustalić to, co będzie się dalej działo w tej dziedzinie. Trzeba to zrobić po to, by zachęcać prywatnych przedsiębiorców do inwestycji w źródła energii odnawialnej. Ta opinia to takie wsparcie dla myślenia o tej energii. Opinia zwraca też uwagę na konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, aby tę energię skutecznie odbierać - powiedział Stępień.

Wyraził też nadzieję, że polityka będzie tak kształtowana, by podkreślać rolę regionów i wykorzystać lokalny potencjał w rozwoju odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

O tych problemach członkowie ENVE będą wkrótce dyskutowali m.in. podczas seminarium, którego gospodarzem będzie marszałek woj. łódzkiego. W stolicy regionu oraz w pobliskiej Daszynie 6 czerwca 25 członków ENVE zapozna się z wykorzystaniem biomasy, jako alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii.

d1m9orx

- Gmina Daszyna realizuje na swoim terenie szereg kompleksowych działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ważną rolę w tym procesie odegrali m.in. specjaliści z Politechniki Łódzkiej, dzięki którym możliwe było wdrożenie nowych innowacyjnych technologii - powiedział Stępień.

Goście z ENVE obejrzą opalane biomasą kotłownie w miejscowościach Mazew i Daszyna, które zasilają w energię cieplną budynki mieszkalne i lokale użyteczności publicznej. Zobaczą też instalacje kolektorów słonecznych dla indywidualnych odbiorców i sieci oświetlenia ulicznego. Zapoznają się również z projektem hybrydowej elektrowni wykorzystującej spalanie biomasy oraz energię wiatru i słońca.

- Realizacja tego projektu pozwoli lokalnie rozwiązać problem zaopatrzenia w energię elektryczną. Będzie to też taka instalacja pokazowa, zbudowana z myślą o tym, by odwiedzający ją goście mogli zapoznać się z tą nową technologią, będącą lokalną odpowiedzią na wyczerpywanie się konwencjonalnych źródeł energii - wyjaśnił Stępień.

Członkowie ENVE w czerwcu ub. roku odwiedzili już woj. łódzkie. Skupili się wówczas na Uniejowie, który od kilku lat dynamicznie się rozwija dzięki wykorzystaniu źródeł geotermalnych.

d1m9orx

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii KR w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. KR może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

d1m9orx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1m9orx