Trwa ładowanie...
d3e6wdz

KOMPAP - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów (3/2011)

KOMPAP - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów (3/2011)

Share
d3e6wdz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie informuje, że w dniu 12 stycznia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 ustawyz dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Krzysztofa Moska, iż w wyniku wniesienia do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Altus 7 FIZ akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" S.A. ("Spółka") posiada on prawo głosu na WZA Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów.W treści przekazanego zawiadomienia Pan Krzysztof Moska podał dodatkowo następujące informacje:Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:Zawarcie w dniu 10 stycznia 2011r. umowy wniesienia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu do ALTUS 7 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C. Rozliczenie transakcji w dniu 10 stycznia 2011r.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:240.000 szt.; 5,12 % głosów na WZA, 5,12 % w kapitale.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:180.000 szt.; 3,84% głosów na WZA; 3,84% w kapitale. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

Podziel się opinią

Share
d3e6wdz
d3e6wdz