Trwa ładowanie...
d1ld6xh
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Stan sporów w sprawach z Clean & Carbon Energy S.A. (8/2015)

KOMPUTRONIK S.A. - Stan sporów w sprawach z Clean & Carbon Energy S.A. (8/2015)

Share
d1ld6xh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stan sporów w sprawach z Clean & Carbon Energy S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), informuje o stanie spraw w odnowionym z winy uprzednio odwołanego Zarządu Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) sporze prawnym. 1. W ramach zabezpieczenia udzielonego na wniosek CCE, w związku z faktycznie nieistniejącymi roszczeniami, CCE uzyskało zabezpieczenie na nieruchomościach inwestycyjnych spółki, których wartość bilansowa wynosi 7,9 mln zł, poprzez postanowienie o wpisie hipotek przymusowych. Emitent, w ramach przysługujących mu środków zaskarżenia, spodziewa się jego uchylenia. Wierzytelność o wartości 28.500.000 zł została zapłacona poprzez umowne potrącenie w dniu 1 września 2010 roku. Dodatkowo, z daleko idącej ostrożności, sprawa ta została uregulowana w ugodzie zawartej w dniu 17 października 2014 r. Postępowanie przed SA KIG o zapłatę 28.500.000 zł zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia o zawisłości sprawy przed konkretnym sądem, ta z kolei
sprawa została zawieszona do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w innych sprawach (w praktyce na co najmniej 2 lata). Ponieważ zabezpieczenie zostało wydane w oparciu o jednostronne stanowisko CCE, więc nie uwzględnia postanowień ugody i w ramach kontroli instancyjnej, w ocenie Emitenta, winno zostać uchylone. Postanowienie nie wpływa w żaden sposób na działalność operacyjną Emitenta. 2. W ramach zabezpieczenia udzielonego na wniosek CCE, CCE uzyskało postanowienie o zabezpieczeniu na części nieruchomości będących przedmiotem ugody z dnia 17 października 2014 r. Zabezpieczenie jest nieprawomocne i w dniu jego wydania może być skuteczne dla części nieruchomości przejętych przez Grupę Komputronik w ramach zawartej ugody. W ujęciu wartościowym postanowienie o zakazie zbywania i obciążania, a także wpis w KW nieruchomości ostrzeżeń o toczącym się sporze, dotyczy praw użytkowania wieczystego o wartości rynkowej (ustalonej w ramach ugody z dnia 17 października) około 22 mln zł. 3. Emitentowi doręczono wczoraj
pozew o stwierdzenie nieważności Umowy Ugody z dnia 17 października 2014 roku. W ocenie Emitenta argumentacja przeciwnika to jedynie manipulacja faktami i prezentacja wyjątkowo subiektywnej oceny wydarzeń. Wartość przedmiotu sporu została określona na 66.599.000 zł. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w dniu 16 stycznia 2015 r. Stronami postępowania oprócz Emitenta są Clean & Carbon Energy S.A. oraz Activa S.A. i Contanisimo Limited. W ocenie Emitenta ww. pozew jest w całości niezasadny. Prawidłowo powołany Zarząd CCE zawarł Umowę Ugody w postaci aktu notarialnego, która wywołuje określone skutki prawne i pozostaje w obrocie prawnym. Sądy merytorycznie rozpatrujące działania związane z wykonaniem ugody mają zdecydowanie zbieżną ocenę skutków prawnych ugody, jaką wyraża Emitent. W niemal wszystkich księgach wieczystych przejętych nieruchomości, mimo sprzeciwów odwołanego Zarządu CCE, sądy wpisały w dziale II właściciela ? Activa S.A. ? spółkę z Grupy Komputronik. Powyższą informację Zarząd
Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ld6xh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-14 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d1ld6xh

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ld6xh
d1ld6xh