Trwa ładowanie...
d121ma4
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Wybór biegłego rewidenta (33/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Wybór biegłego rewidenta (33/2011)
Share
d121ma4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 8 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 13 ust. 2 lit. q Statutu Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.06.2011 r. oraz zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, jednostkowego i skonsolidowanego, sporządzonych na dzień 31.12.2011 r. Podmiotem uprawnionym do zbadania powyższych sprawozdań została wybrana spółka pod firmą Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186 Rejestru KIBR.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
22 879 11 31 22 879 11 31
(telefon) (fax)
sekretariat@ks.mail.pl www.konsorcjumstali.com.pl
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
d121ma4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 ROBERT WOJDYNA PREZES ZARZĄDU Robert Wojdyna
2011-07-08 MAREK SKWARSKI CZŁONEK ZARZĄDU Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4