Trwa ładowanie...
d1p1fqj

KOPEX S.A. - Wniesienie apelacji przez Galantine Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchw ...

KOPEX S.A. - Wniesienie apelacji przez Galantine Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. i 14 marca 2014 r. (15/2015)

Share
d1p1fqj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie apelacji przez Galantine Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. i 14 marca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących : nr 42/2014 z dnia 7 maja 2014 r., nr 48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., nr 56/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., nr 69/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. i nr 10/2015 z dnia 11 marca 2015 r. informuje, iż w dniu 8 maja 2015 r. pełnomocnikowi Emitenta został doręczony odpis apelacji powoda Galantine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 marca 2015 roku. W przedmiotowej apelacji powód zaskarżył wyrok częściowy z dnia 11 marca 2015 r. w całości wnosząc o jego zmianę i uwzględnienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał w całości. Podstawa prawna przekazania: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ). | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu
2015-05-08 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj