Trwa ładowanie...
du2xn6m
espi

KOPEX S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji KOPEX S.A. (2/2015)

KOPEX S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji KOPEX S.A. (2/2015)

Share
du2xn6m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji KOPEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (?Emitent?, ?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał od akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie pismo z zawiadomieniem zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009,Nr 185,poz. 1439 z późn. zm.), że w wyniku nabycia akcji KOPEX S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 grudnia 2014 roku,zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ING Otwarty Fundusz Emerytalny (?Fundusz?) zwiększył stan posiadania akcji KOPEX S.A. powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 3.041.306 akcji Spółki, stanowiących 4,09 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.041.306 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,09 % ogólnej liczby głosów. W dniu 29 grudnia 2014 roku
na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 4.029.002 akcji Spółki, co stanowi 5,42 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.029.002 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,42 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Józef Wolski Prezes Zarządu
2015-01-05 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2xn6m

Podziel się opinią

Share
du2xn6m
du2xn6m