Trwa ładowanie...

Korekta będzie po zwrocie zaliczki

Podatnik nie ma prawa sam decydować, kiedy wystawi poprawioną fakturę i deklarację VAT.

Share
Korekta będzie po zwrocie zaliczki
Źródło: Jupiterimages
dt4j6m9

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko fiskusa, że podatnik nie może sam wybrać momentu korekty po zwrocie przedpłaty. Sąd uznał, iż obowiązek wystawienia faktury korygującej powstaje wyłącznie wtedy, gdy zaistniały podstawy do wystawienia pierwotnej faktury VAT.

– Korekty można dokonać dopiero wtedy, gdy faktycznie dochodzi do zwrotu przedpłaty – tłumaczył sędzia NSA Sylwester Marciniak.

W sprawie chodziło o rozliczenie VAT za sierpień 2004 r. Spółka podpisała z inną firmą umowę o przystosowanie oraz eksploatację fragmentu płatnej autostrady. Na jej podstawie kontrahent zobowiązał się m.in. do pobierania w imieniu podatniczki i na jej rachunek opłaty za przejazd autostradą. W zamian miał otrzymywać wynagrodzenie. Zarządca był uprawniony do używania i pobierania pożytków z nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego. Dodatkowo miał skarżącej płacić czynsz. Spółki ustaliły też harmonogram płatności czynszu oraz porozumiały się co do jego przedpłaty. Część przedpłaty została dokonana przelewem i przez potrącenie. Potem jednak umowa w całości wygasła i podatniczka postanowiła wystawić faktury korygujące na przedpłaty.

dt4j6m9

Organy podatkowe uznały, że spółka pospieszyła się z korektą. Przedpłaty nie zostały bowiem zwrócone od razu. Strony dokonały ich rozliczenia później.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z tym stanowiskiem. W jego ocenie podatnik nie ma prawa do swobodnego wystawiania faktur korygujących i korygowania deklaracji VAT-7. Jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy wystąpią wskazane przez ustawodawcę przesłanki.
Ostatecznie sprawa trafiła do NSA. Skarżąca spółka przekonywała, że fakturę korygującą należało wystawić już wtedy, gdy doszło do wygaśnięcia umowy. Na poparcie swojego stanowiska powołała się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sądu nie przekonały jednak jej argumenty. Oddalając skargę kasacyjną spółki, NSA w pełni podzielił stanowisko organów podatkowych i sądu pierwszej instancji. Ponadto sędzia Marciniak wyjaśnił, że wskazane w skardze kasacyjnej orzeczenia Trybunału nie mogły mieć zastosowania do skarżącej, bo dotyczyły innego stanu faktycznego.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, wskazuje, na co powinni uważać podatnicy, którzy stosują zaliczki w swojej bieżącej działalności. Przede wszystkim powinni sprawdzić, czy postanowienia umów, których ostateczna wartość nie jest przewidziana w momencie ich zawarcia, nie będą zobowiązywać do wystawienia korekty przed terminem zwrotu zaliczki mogącej przekraczać wartość zlecenia. Podatnik powinien raczej zobowiązać się do wystawienia faktury pro forma.

Wyrok jest prawomocny.

Aleksandra Tarka

dt4j6m9

Podziel się opinią

Share
dt4j6m9
dt4j6m9