Trwa ładowanie...
dpo6zf4

Koszt ryzyka Banku Millennium spadł r/r do 57 pkt bazowych po III kwartale

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Koszt ryzyka Banku Millennium wyniósł 57 punktów bazowych na koniec III kw. , co oznacza spadek o 6 pb w ujęciu rocznym, podał bank. Saldo odpisów na utratę wartości utworzonych przez grupę w okresie wyniosło 196 mln zł po trzech kwartałach i było niższe o 2,7% w skali roku.

Share
dpo6zf4

"W ujęciu względnym, koszt ryzyka (tzn. utworzone odpisy netto w relacji do średniego poziomu kredytów netto) w okresie I - III kw. 2015r. osiągnęły poziom 57 pb (tzn. o 6 pb niższy w ujęciu rocznym)" - czytamy w raporcie.

Koszt ryzyka w segmencie korporacyjnym w okresie I-III kw. osiągnął 48 pb, podczas gdy w segmencie detalicznym - poziom 60 pb.

Bank podał, że koszt ryzyka dla kredytów hipotecznych (18 pb) był niewiele wyższy niż poziom wyliczony dla całego roku 2014 (16 p.b.), odzwierciedlając wolny wzrost kredytów hipotecznych z utratą wartości (głównie kredytów walutowych).

dpo6zf4

W 2015 r. bank sprzedał portfel kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych z utratą wartości (o wartości bilansowej brutto 103,5 mln zł, prawie w całości pokryte rezerwami) i dodatkowo zaostrzył kryteria rozpoznania utraty wartości.

"W konsekwencji, wskaźnik pokrycia uległ obniżeniu do 66%, ale dalej pozostaje na komfortowym poziomie" - czytamy dalej.

W obszarze kredytów hipotecznych bank zanotował wzrost wskaźnika kredytów z utratą wartości do poziomu 2,07% (częściowo w wyniku spadku wartości całego portfela w III kw.).

Łączne saldo odpisów na utratę wartości utworzonych przez grupę w okresie I-III kw. br. wyniosło 196,0 mln zł i było niższe o 2,7% w stosunku do wartości za analogiczny okres roku 2014.

dpo6zf4

Odpisy były znacznie niższe w segmencie korporacyjnym i w pozostałych segmentach (45,3 mln zł w porównaniu do 129,2 mln zł w roku ubiegłym) oraz były wyższe w segmencie detalicznym (wzrost do poziomu 150,7 mln zł z poziomu 72,3 mln zł rok wcześniej).

Bank podał, że poziom odpisów w segmencie detalicznym był wyższy w III kw. 2015 roku (61,1 mln zł) w porównaniu do poprzednich dwóch kwartałów roku 2015 w wyniku zaostrzenia kryteriów rozpoznawania utraty wartości.

Kredyty netto ogółem w Grupie Banku Millennium wyniosły 46 191 mln zł na koniec września 2015 roku, co oznacza ich wzrost o 5,3% w skali roku (częściowo dzięki aprecjacji CHF, która doprowadziła do wzrostu wartości hipotecznych kredytów walutowych).

Na koniec września 2015 roku wartość kredytów udzielonych klientom detalicznym wyniosła 32 777 mln zł , co oznacza wzrost o 5,4%.

dpo6zf4

Kredyty detaliczne, niehipoteczne, notują dalszy silny trend wzrostowy: wzrost o 17,5% r/r do poziomu 5 120 mln zł na koniec września 2015 roku. W samym III kwartale 2015 r. portfel ten wzrósł o 2,3%.

"Kluczowym elementem notującym wzrost w tym portfelu były pożyczki gotówkowe: +21,1% r/r (brutto). Skumulowana sprzedaż pożyczek gotówkowych w okresie I-III kw. 2015 r. osiągnęła 1.927 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy także.

Kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły 13 415 mln zł na koniec września 2015 roku, notując wzrost o 5,1% w skali roku i o 1,5% kwartalnie.

Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,6% na koniec września.

(ISBnews)

dpo6zf4

Podziel się opinią

Share
dpo6zf4
dpo6zf4