Trwa ładowanie...
dv7iyx2

KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Piła. (4/2011)

KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Piła. (4/2011)

Share
dv7iyx2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Piła. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek informuje o zakończeniu w dniu 18.01.2011 r. procesu zawierania umów z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile na zakup surowca drzewnego w Ipółroczu 2011 r. Umowa o wartości 4,6 mln zł netto reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.Łączna szacunkowa wartość tej umowy wraz z zawartymi wcześniej umowami z RDLP Piła wynosi ogółem 8,0 mln zł netto i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej poprzez przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych.Podpisanie umowy z RDLP Piła kończy proces zawierania umów na dostawę głównej masy surowca drzewnego w I półroczu 2011 r. z podstawowymi dostawcami Spółki. Szacujemy, że zakontraktowany surowiec z RDLP w
Szczecinku, Pile i Szczecinie zabezpieczy w 95% potrzeby zaopatrzeniowe Spółki. Pozostałą część surowca Spółka zamierza nabyć - w miarę potrzeb - w drodze odrębnych przetargów lub od innych dostawców. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv7iyx2

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2011-01-19 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv7iyx2

Podziel się opinią

Share
dv7iyx2
dv7iyx2