Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

KPPD - Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA. ...

KPPD - Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA. (6/2013)
Share
d26m619
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Zawiadomienia prokurenta Spółki o transakcjach nabycia i zbycia akcji KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 27.03.2013 r. od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dwóch zawiadomień o nabyciu i zbyciu akcji KPPD-Szczecinek SA. 1. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI Prokurent Spółki, w informacji sporządzonej w dniu 27.03.2013 r. w Szczecinku, zawiadamia o nabyciu w dniu 22.03.2013 r. 2.050 sztuk akcji KPPD-Szczecinek SA po cenie 10,00 zł za 1 szt. akcji. Pozagiełdowa transakcja dokonana została w Koszalinie jako wykonanie umowy cywilnej kupna-sprzedaży akcji. 2. INFORMACJA O ZBYCIU AKCJI Prokurent Spółki, w informacji sporządzonej w dniu 27.03.2013 r. w Szczecinku, zawiadamia o zbyciu, w drodze transakcji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w dniu 26.03.2013 r. 2.050 sztuk akcji KPPD-Szczecinek SA po cenie 24,48 zł za 1 szt. akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
d26m619

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2013-03-27 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619