Trwa ładowanie...
d4l21pv
espi
17-11-2010 18:01

KREDYT INKASO S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsi...

KREDYT INKASO S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej "FORUM" radca prawny Krzysztof Pilus i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (81/2010)

d4l21pv
d4l21pv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej "FORUM" radca prawny Krzysztof Pilus i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso SA ("Emitent") informuje, że w dniu 17 listopada 2010 r. podpisany został list intencyjny w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej "FORUM" radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Kancelaria").Strony potwierdziły wolę podjęcia negocjacji celem zawarcia umowy nabycia większościowego pakietu praw udziałowych Kancelarii w miejscu i czasie ustalonym w terminie późniejszym, ale nie później niż do 31 grudnia 2010 r. Zamiarem Emitenta jest nabycie większościowego udziału, tj. min. 80% w zyskach i stratach z działalności Kancelarii oraz uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem Kancelarii.Ze względu na przedmiot działalności gospodarczej Kredyt Inkaso SA, polegający na obrocie wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy) i nabywaniu pakietów wierzytelności z usług powszechnych w celu późniejszego dochodzenia ich zapłaty na własny rachunek, Emitent jest w stanie zapewnić Kancelarii rozwój i
maksymalizację efektywności usług prawniczych świadczonych przez Kancelarię w przeważającej mierze na rzecz Emitenta.Mając na uwadze fakt, że celem nabywania przez Emitenta wierzytelności jest zwykle dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek, uzyskanie dominującego wpływu na działalność Kancelarii, wpłynie korzystnie zarówno na wyniki finansowe obu podmiotów jak i zabezpieczy najlepiej rozumiany interes Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 81/2010Legal basis: confidential informationSubject: Singing the letter of intent concerning the purchase of aconsiderable share in the enterprise of Kancelaria Prawnicza„FORUM”radca prawny Krzysztof Piluś i sp-ka spółka komandytowa with theregistered office in Warsaw.Contents:The Management Board of Kredyt Inkaso SA („Issuer”) informs that on 17November 2010, the letter of intent concerning the purchase of theconsiderable share in the enterprise of Kancelaria Prawnicza„FORUM”radca prawny Krzysztof Piluś i spółka spółka komandytowa with theregistered office in Zamość was signed („Law Office”).Parties confirmed the will to start negotiations aimed at conclusion ofthe agreement on the purchase of the majority equity interest in the LawOffice in the place and on the date determined later, however not laterthan by 31 December 2010. The Issuer’s intent is the purchase of themajority share i.e. minimum 80% in profits and losses from theoperations of the Law Office and obtaining the control
over theenterprise of the Law Office.Taking into consideration the core business of Kredyt Inkaso SA,consisting in trading in receivables resulting from mass services(wholesale market) and purchasing receivables portfolios arising frommass services in order to collect them later on its own account, theIssuer is able to ensure development of the Law Office and maximizationof the effectiveness of legal services provided in the majority, for thebenefit of the Issuer.Having in mind the fact that the object of receivables purchase by theIssuer is usually their collection on its own account, obtaining thedominating influence on the operations of the Law Office will have thepositive effect on financial results of both entities and will securethe Issuer’s best interests. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l21pv

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l21pv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4l21pv