Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

KREDYT INKASO S.A. - Powołanie osób nadzorujących Emitenta (26/2013)

KREDYT INKASO S.A. - Powołanie osób nadzorujących Emitenta (26/2013)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie: - Ireneusz Chadaj, - Marek Gabryjelski, - Robert Gajor, - Tomasz Mazurczak, - Krzysztof Misiak, - Andrzej Soczek. Działalność prowadzona przez w/w osoby nadzorujące nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. W/w osoby nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A. oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach.
Załączniki
Plik Opis
Andrzej Soczek_CV.pdf Andrzej Soczek CV
CV_ Krzysztof Misiak.pdf Krzysztof Misiak CV
Krzysztof Misiak CV ENG.pdf Krzysztof Misiak CV ENG
Ireneusz Chadaj CV.pdf Ireneusz Chadaj CV
Ireneusz Chadaj CV_ENG.pdf Ireneusz Chadaj CV ENG
Robert Gajor CV.pdf Robert Gajor CV
Robert Gajor CV ENG.pdf Robert Gajor CV ENG
CV Tomasz Mazurczak.pdf Tomasz Mazurczak CV
Marek Gabryjelski CV eng.pdf Marek Gabryjelski CV ENG
MarekGabryjelskiCV.pdf Marek Gabryjelski CV
Tomasz Mazurczak CV eng.pdf Tomasz Mazurczak CV ENG
Andrzej Soczek_CV eng.pdf Andrzej Soczek CV ENG

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 26/2013 Legal basis: current and periodic information Subject: Appointment of supervising persons of the Issuer Management Board of Kredyt Inkaso S.A. is hereby informing that, the Oridinary General Assembly, at its session on 24 July 2013, appointed the Supervisory Board for the next term of office, comprising: - Ireneusz Chadaj, - Marek Gabryjelski, - Robert Gajor, - Tomasz Mazurczak, - Krzysztof Misiak, - Andrzej Soczek. The activity pursued by the aforementioned persons does not constitute competition in respect of activity pursued by the Issuer. The aforementioned persons do not participate in the governing bodies and they are not associates of other legal entities or partnerships constituting competition in respect of Kredyt Inkaso S.A. as well as they are not listed in the Register of Insolvent Debtors, maintained based on the act on National Court Register. The Curriculum Vitae of the appointed members of the Supervisory Board are attached as enclosures.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la