Trwa ładowanie...
d13lves
espi

KREDYT INKASO S.A. - Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzącyc...

KREDYT INKASO S.A. - Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu. (30/2013)
Share
d13lves
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. III kadencji wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. dnia 24 lipca 2013 roku dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie. Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Ireneusz Chadaj, Wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof Misiak, Sekretarzem Pan Marek Gabryjelski. Natomiast w skład Komitetu Audytu powołano Pana Marka Gabryjelskiego, Pana Roberta Gajora oraz Tomasza Mazurczaka, zaś funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powierzono Panu Markowi Gabryjelskiemu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 30/2013 Legal basis: current and periodical information Title: Election of the persons performing functions in the Supervisory Board and election of the persons being included in the Audit Committee. Contents of the report: Management Board of Kredyt Inkaso SA with the registered office in Warsaw (Issuer) informs that at the session on 9 September 2013, the Kredyt Inkaso S.A. Supervisory Board of the III term of office elected during the Kredyt Inkaso S.A. Ordinary General Assembly on 24 July 2013, has made an election of the persons performing functions at the Supervisory Board of the III term of office. The Supervisory Board has been established as follows: Mr. Ireneusz Chadaj has become the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Krzysztof Misiak has become the Vice-Chairman, Mr. Marek Gabryjelski has become the Secretary. Whereas, Mr. Marek Gabryjelski, Mr. Robert Gajor and Mr. Tomasz Mazurczak have been appointed members of the Audit Committee and the function of the Chairman of
the Audit Committee has been entrusted with Mr. Marek Gabryjelski . | |

d13lves

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves