Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

KREDYTB - Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kade...

KREDYTB - Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję (9/2011)
Share
d45i5zz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
KREDYTB
Temat
Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. wpłynęło pismo informujące, że Pan Gert Rammeloo, w związku z podjęciem decyzji o powrocie do Belgii, nie zamierza kandydować do Zarządu Banku na kadencję rozpoczynającą się po dniu odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.Oznacza to, że Pan Gert Rammeloo będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku do dnia odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYTB Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 2/8
(ulica) (numer)
022 634 54 00 022 634 53 35
(telefon) (fax)
ir@kredytbank.pl www.kredytbank.pl
(e-mail) (www)
5270204057 006228968
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu Banku
2011-04-04 Konrad Anczaruk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz